homeTématické řady

Doprava raněných, nemocných a rodiček

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

Náhled: Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

ISSN: 1211-2585
Stran: cca 155 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1994.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Výkaz vyplňují samostatně všechna oddělení (pracoviště) poskytovatelů zdravotních služeb nebo samostatná pracoviště oboru zdravotnická dopravní služba (dále ZJ) bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotnické záchranné služby každého kraje. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

V roce 2016 zdravotnická dopravní služba převezla celkem 3 350 826 pacientů a najela 90 689 tis. km. Provozovala 287 výjezdových stanovišť a 2 380 vozidel, z toho 2 135 sanitních. Na jedno stanoviště připadalo cca 8 vozidel.

Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení a data 55 zařízení byla dopočítána z předchozího období. V roce 2015 zdravotnická dopravní služba převezla celkem 4 226 363 pacientů a najela 101 356 tis. km. Provozovala 349 výjezdových stanovišť a 2 726 vozidel, z toho 2 440 sanitních. Na jedno stanoviště připadalo cca 8 vozidel.

Tato Aktuální informace uvádí počet pracovišť a jejich personální zabezpečení, dále počty převezených pacientů a počty ujetých kilometrů a sanitních vozidel. V roce 2004 bylo převezeno celkem 4 455 751 raněných, nemocných a rodiček, což činilo 4 365 pacientů na 10 000 obyvatel.
Personální zabezpečení. Počet převezených pacientů. Diferenciace počtu převezených pacientů podle sledovaných hledisek. Počet ujetých kilometrů. Počet vykázaných kilometrů. Sanitní vozidla.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o územním, personálním a technickém zajištění, činnosti, včetně letecké záchranné služby, o počtu pacientů podle povahy nejzávažnějšího stavu a počtu ošetřených pacientů se sledovanou diagnostickou skupinou.