homeTématické řady

Gynekologie a porodnictví

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Informace o počtech porodů a podílu porodů císařským řezem v českých nemocnicích a o zveřejnění podobných údajů také Národním referenčním centrem zdravotních pojišťoven na www.jaksekdeleci.cz. Zdůvodnění rozdílnosti hodnot oproti datům ÚZIS ČR. Přehledná tabulka s počty porodů a císařských řezů v jednotlivých nemocnicích z více zdrojů.
Počet ošetření v ambulantních gynekologických ordinacích v roce 2004 mírně rostl, na jednu ženu připadalo průměrně 2,2 ošetření za rok. Zvýšil se také počet nově přijatých těhotných. Polovina žen ve věku 15 až 49 užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2004 bylo v ČR evidováno 96 570 porodů.
Údaje o činnosti oboru gynekologie v ambulantní péči a ženských oddělení nemocnic jsou čerpány z výkazu A (MZ) 1-01 a L (MZ) 3-01 za rok 2003. Výkaz vyplňuje samostatně každá ambulantní gynekologická ordinace (oddělení, pracoviště) včetně ambulantních částí nemocnic, ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Činnost oboru gynekologie v ambulantní péči. Činnost ženských oddělení nemocnic. Porodnická činnost. Gynekologická činnost.
Vývoj využívání antikoncepce na 1 000 žen fertilního věku v letech 1975 - 2002. Činnost ženských oddělení nemocnic, porodnická činnost, gynekologická činnost.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v kraji Vysočina v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v kraji Vysočina v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.