homeTématické řady

Gynekologie a porodnictví

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Liberecký kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Libereckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Moravskoslezský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně zvýšil o 0,8 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 134 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen, přesně 52 %, ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2013 bylo v kraji evidováno 10 952 porodů a 19 152 gynekologických operací.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil o 2,9 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 218 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2012 bylo v kraji evidováno 11 141 porodů a 19 527 gynekologických operací.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 119 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2011 bylo v kraji evidováno 11 188 porodů a 19 834 gynekologických operací.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 036 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2010 bylo v kraji evidováno 12 399 porodů a 20 922 gynekologických operací.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně zvýšil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 008 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2009 bylo v kraji evidováno 12 588 porodů a 20 503 gynekologických operací.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.