homeTématické řady

Infekční nemoci

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
V této Aktuální informaci (AI) jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu o hlášených přenosných nemocech a data Českého statistického úřadu o zemřelých na přenosné nemoci. Zahrnuje vývoj vybraných přenosných nemocí, onemocnění bakterií Hib u dětí a vývoj počtu hlášených případů a úmrtí na kousnutí psem v letech 2000 - 2004. U vybraných přenosných nemocí je sledován počet zemřelých a smrtnost. Dále AI obsahuje strukturu hlášených přenosných nemocí a počet dětí, zemřelých na přenosné nemoci.
Data Státního zdravotního ústavu o hlášených přenosných nemocech v České republice a data Českého statistického úřadu o zemřelých. Vybrané přenosné nemoci v letech 2000, 2001, 2002 a 2003. Vybrané přenosné nemoci a zemřelí 2003. Děti do 14 let zemřelé na přenosné nemoci. Struktura hlášených přenosných nemocí.
Vývoj vybraných přenosných nemocí 1999 - 2002. Vybrané přenosné nemoci v letech 2001 a 2002. Vybrané přenosné nemoci a zemřelí 2002. Děti do 14 let zemřelé na přenosné nemoci. Vývoj přenosných nemocí 1995 - 2002. Struktura hlášených přenosných nemocí.
Vývoj vybraných přenosných nemocí 1997-2001). Vybrané přenosné nemoci v letech 1999 a 2000. Vybrané přenosné nemoci a zemřelí. Děti do 14 let zemřelé na přenosné nemoci. Vývoj přenosných nemocí (1992-2001) na 100 000 obyvatel. Struktura hlášených přenosných nemocí.