homeTématické řady

Lázeňská péče, Lázně

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2004-2008. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 309 258 na 383 414 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů a dorostu léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí i tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2008. Lázeňskou léčbu podstoupilo 373 328 dospělých pacientů, 2 069 pacientů v dorostovém věku a 8 017 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 113 041 občanů ČR a 154 015 cizinců.
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2003-2007. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 298 994 na 346 556 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů a dorostu léčených na náklady zdravotního pojištění i pacientů ze zahraničí se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2007. Lázeňskou léčbu podstoupilo 333 970 dospělých pacientů, 2 646 pacientů v dorostovém věku a 9 940 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 91 953 občanů ČR a 133 962 cizinců.
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2002 - 2006. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 295 968 na 327 078 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů a dorostu léčených na náklady zdravotního pojištění i pacientů ze zahraničí se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2006. Lázeňskou léčbu podstoupilo 314 207 dospělých pacientů, 2 342 pacientů v dorostovém věku a 10 529 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 66 756 občanů ČR a 134 803 cizinců.
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2005. Lázeňskou léčbu v roce 2005 podstoupilo 299 359 dospělých pacientů, 2 831 pacientů v dorostovém věku a 12 108 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 55 862 občanů ČR a 120 474 cizinců.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Moravskoslezský kraj

Informace o lázeňské péči v Moravskoslezském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.

Olomoucký kraj

Informace o lázeňské péči v Olomouckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů a o lůžkové kapacitě.
Informace o lázeňské péči v Olomouckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů a o lůžkové kapacitě.
Zdrojem této informace je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Informace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů.

Ústecký kraj

Informace o lázeňské péči v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.
Informace o lázeňské péči v Ústeckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.