homeTématické řady

Lékaři, stomatologové a farmaceuti

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
V České republice bylo evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů k 31.12.2004 celkem 35 476 aktivních lékařů, 6 843 aktivních zubních lékařů a 5 674 pracujících farmaceutů. Z toho bylo žen - lékařek 18 448, zubních lékařek 4 537 a farmaceutek 4 594.
Všechny údaje se týkají evidenčního počtu lékařů, zubních lékařů, farmaceutů -zaměstnanců a počtu lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - zaměstnavatelů v úhrnu za všechny resorty, kde tito pracují při poskytování zdravotní péče. Nejsou zde zahrnuti pracovníci přechodně neaktivní (např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osoby vykonávající vojenskou činnost, vč.civilní). Výdaje na zdravotnictví v roce 2003 a jejich podíl na HDP po revizi národních účtů ČSÚ dne 3.12.2004. Vzhledem k upřesněnému předběžnému údaji o výši HDP za rok 2003 zveřejněnému Českým statistickým úřadem 3.12.2004 v rámci probíhající revize národních účtů dle metodiky ESA 95, kdy se HDP zvýšil o více než 18 miliard, aktualizuje nyní ÚZIS ČR svůj odhad celkových výdajů na zdravotnictví a jejich podílu na HDP.
Zpracování Registru lékařů a farmaceutů dvojím způsobem. Lékaři podle sídla zařízení, podle oborů činnosti, podle oborů činnosti a pohlaví.
Zpracování Registru lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle oborů činnosti k 31.12.2002. Lékaři, stomatologové, farmaceuti.
Členění podle hlavního oboru a podle oborů činnosti. Počet lékařů podle krajů, lékaři podle oborů činnosti a pohlaví, struktura lékařů podle zřizovatele, struktura lékařů podle kraje (sídla zařízení).
Členění podle hlavního oboru a podle oborů činnosti. Počty lékařů, stomatologů a farmaceutů podle různých kritérií (např. počtu, pohlaví, věku, specializace, atestací apod.).