homeTématické řady

Logopedie

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
V této aktuální informaci je uváděn počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále narůstá. Oproti předchozímu roku došlo k nejvýraznějšímu nárůstu souhrnně u diagnóz poruchy mluvních funkcí, a to u osob starších 18 let (nárůst o 42 %).
Pracovníci a počet zpravodajských jednotek, počet lékařských úvazků na 1 pracoviště. Lékaři a SZP. Smluvní pracovníci. Vady a poruchy včetně poruch řeči provázejících onemocnění, počet konzultací a léčených pacientů na 1 000 obyvatel, na 1 logopeda a počet pacientů celkem. Počet vstupních vyšetření a pacientů s ukončenou léčbou.
Pracovníci a počet zpravodajských jednotek, počet lékařských úvazků na 1 pracoviště. Lékaři a SZP. Smluvní pracovníci. Vady a poruchy včetně poruch řeči provázejících onemoc-nění, počet konzultací a léčených pacientů na 1 000 obyvatel, na 1 logopeda a počet pacien-tů celkem. Počet vstupních vyšetření a pacientů s ukončenou léčbou.