homeTématické řady

Logopedie

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Pracovníci a počet zpravodajských jednotek, počet lékařských úvazků na 1 pracoviště. Lékaři a SZP. Smluvní pracovníci. Vady a poruchy včetně poruch řeči provázejících onemocnění, počet konzultací a léčených pacientů na 1 000 obyvatel, na 1 logopeda a počet pacientů celkem. Počet vstupních vyšetření a pacientů s ukončenou léčbou.
Pracovníci a počet zpravodajských jednotek, počet lékařských úvazků na 1 pracoviště. Lékaři a SZP. Smluvní pracovníci. Vady a poruchy včetně poruch řeči provázejících onemoc-nění, počet konzultací a léčených pacientů na 1 000 obyvatel, na 1 logopeda a počet pacien-tů celkem. Počet vstupních vyšetření a pacientů s ukončenou léčbou.