homeTématické řady

Pneumologie a ftizeologie

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

Náhled: Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

ISSN: 1211-2585
Stran: cca 155 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1994.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území

Tuberkulóza a respirační nemoci

Náhled: Tuberkulóza a respirační nemoci

ISSN: 1210-8685, (0862-5670)
Stran: cca 106 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960, od roku 1994 v česko-anglické verzi.

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Dále jsou v publikaci zařazeny i údaje z jiných informačních systémů, např.: údaje o zhoubných novotvarech dýchacích a nitrohrudních orgánů, údaje o zemřelých, údaje o ambulantní a lůžkové péči v zařízeních TRN, pracovní neschopnosti a síti zařízení, zabývajících se problematikou TRN.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) jmenovaného oboru, včetně ambulantních částí nemocnic (zpravodajská jednotka - dále ZJ), bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz zároveň vyplňují pracoviště kalmetizace. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) jmenovaného oboru, včetně ambulantních částí nemocnic (zpravodajská jednotka - dále ZJ), bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz zároveň vyplňují pracoviště kalmetizace. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Ambulantní oddělení oboru pneumologie a ftizeologie sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2012 bylo provedeno 1 750 670 ošetření-vyšetření. Dispenzarizováno bylo 602 042 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 178 230 osob.

Ambulantní oddělení oboru pneumologie a ftizeologie sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2011 bylo provedeno 1 738 990 ošetření-vyšetření. Dispenzarizováno bylo 611 893 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 181 709 osob.

Ambulantní oddělení oboru pneumologie a ftizeologie sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2010 bylo provedeno 1 795 005 ošetření-vyšetření, 42 116 BCG očkování a 48 161 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 571 353 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 177 182 osob.

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2009 bylo provedeno 1 907 944 ošetření-vyšetření, 54 373 BCG očkování a 63 640 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 562 226 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 185 332 osob.

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2008 bylo provedeno 1 964 876 ošetření-vyšetření, 102 370 BCG očkování a 127 675 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 557 909 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 190 036 osob.

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2007 bylo provedeno 2 086 834 ošetření-vyšetření, 100 599 BCG očkování a 135 480 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 545 644 pacientů. Sledováno bylo 193 736 osob s rizikem onemocnění plic.

Od poloviny 90. let došlo k výraznému poklesu počtu lůžek v léčebnách TRN a to i přesto, že zaniklo pouze jedno zařízení. Klesl i celkový počet hospitalizovaných pacientů. V současné době je na území České republiky 9 léčeben TRN s 1 026 lůžky, využití lůžek se pohybuje kolem 80%.

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2006 objem činnosti oboru se mírně snížil, ale počet sledovaných osob s rizikem onemocnění, dispenzarizovaných osob i počet očkovaných proti TBC vzrostl. Snížil se počet ošetření na 1 pacienta. Počet dispenzarizovaných osob se zvýšil téměř u všech nejzávaznějších diagnóz.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Hl. m. Praha

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Hlavním městě Praze v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Hlavním městě Praze v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění a činnosti, dále údaje o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Informace je doplněna přehledem základních ukazatelů lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění a činnosti, dále údaje o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Informace je doplněna přehledem základních ukazatelů lůžkové péče v nemocnicích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti v členění podle druhu zdravotnického zařízení a dále údaje o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Informace je doplněna o základní ukazatele lůžkové péče v nemocnicích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.