homeTématické řady

Pneumologie a ftizeologie

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2005 objem činnosti oboru vzrostl, přestože poklesl počet sledovaných osob s rizikem onemocnění, dispenzarizovaných osob i počet tbk testovaných. Zvýšil se počet ošetření na 1 pacienta. Ze sledovaných onemocnění se zvýšil počet osob s astma bronchiale.

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2004 objem činnosti oboru vzrostl, zejména proto, že se rozšířil počet dispenzarizovaných osob se zánětlivými onemocněními plic a CHOPN. Epidemiologická situace TBC byla nejlepší ve sledované historii, počet hlášených případů 1 057 (10,3 na 100 tis. obyvatel) byl v roce 2004 nejnižší.

Ambulantní pracoviště TRN všech zřizovatelů vč.ambul. odd. TRN nemocnic vyplňují výkaz A (MZ) 1-01 programu statistických zjišťování MZ. Statisticky zpracována činnost oboru co do počtu ošetření, pracujících lékařů a SZP, o ohrožených zvýšeným rizikem dýchacího onemocnění, dispenzarizovaných osob, očkovaných aj. Na základě údajů se vyhodnocuje zdravotní stav obyvatelstva v souvislosti s respiračními onemocněními a odhadují potřeby zajištění zdravotní péče.

Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí 2002. Počet ošetření-vyšetření na odděleních v krajích, struktura činnosti a zaměstnanci oddělení, osoby se zvýšeným rizikem onemocnění tuberkulózou nebo plicní rakovinou.

Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí. Počet ošetření (vyšetření) v oboru TBC a respiračních nemocí. Osoby se zvýšeným rizikem onemocnění tuberkulózou.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

Kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.