homeTématické řady

Pohlavní nemoci

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Z povinně hlášených pohlavních nemocí se od roku 1994 vyskytuje na území ČR jen syfilis a gonokoková infekce. Od tohoto roku do současnosti se počet onemocnění syfilis téměř zdvojnásobil. Zato onemocnění gonokokovou infekcí ve stejném údobí klesla na jednu třetinu. Počet nově zjištěných případů HIV+ od roku 1994 průběžně stoupá (38 v roce 1994; 75 v roce 2004), nových onemocnění AIDS je každoročně kolem 10.
Druhy pohlavních nemocí podléhající epidemiologickému hlášení. Hlášení se povinně vyplňuje za osoby, u kterých se zjistilo onemocnění některou z uvedených pohlavních nemocí (včetně reinfekcí) a při úmrtí na pohlavní nemoc. Zpravodajská jednotka a její definice.
Počet hlášených onemocnění pohlavními nemocemi (1995 - 2002). Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v roce 2002 v krajích podle bydliště. Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi u cizinců v letech 1995 - 2002. Hlášená onemocnění cizinců pohlavními nemo-cemi podle země původu v roce 2002. Počet hlášených případů syfilis a gonokokové infekce.
Vývoj počtu hlášených onemocnění pohlavními nemocemi (1994-2001). Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi podle věkových skupin a podle krajů. Počet zjištěných případů HIV pozitivních a AIDS. Vývoj hlášených onemocnění pohlavními nemocemi u cizinců (1994-2001). Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi u cizinců podle země původu. Vývoj počtu hlášených případů syfilis a případů gonokokové infekce (1990-2001). Syfilis a gonokoková infekce - podíl počtu případů v krajích.