homeTématické řady

Pracovní neschopnost

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2008. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2008 snížil proti předchozímu roku o 18 % na 2 221 739 případů. U průměrného procenta došlo k poklesu z 5,619 na 5,184 v roce 2008. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2007 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), věku, pohlaví a krajů. Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku vzrostl o 8,2 % u případů a o 4,1 % u dnů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také zvýšil o 5,9 %. Snížila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 1,3 dne na 34,6 dne. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2006 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku poklesl o 21 % u případů a o 12 % u dnů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil o 22 %. Zvýšila se však doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3 dny na 36 dnů. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení.
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2006. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2006 přes další mírné zvýšení počtu pojištěnců o 1,2 % snížil proti předchozímu roku téměř o 11 % na 2 706 725 případů. U průměrného procenta došlo k poklesu z hodnoty 6,126 na 5,814 v roce 2006. Údaje Českého statistického úřadu.
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2005. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2005 při mírném zvýšení počtu pojištěnců o 1,2 % zvýšil proti předchozímu roku o cca 12 % na 3 029 448 případů. U průměrného procenta došlo ke zvýšení hodnoty z 5,857 na 6,126 v roce 2005. Údaje Českého statistického úřadu.
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2005 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku vzrostl o 20 % u případů a o 10 % u dnů. Zvýšil se také počet případů na 100 000 pojištěnců i přes navýšení počtu pojištěnců o 1,2 %. Snížila se však doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3 dny na 32,6 dnů. Údaje České správy sociálního zabezpečení.
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2004. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2004 snížil proti předchozímu roku cca o 25 % na 2 705 662 případů. U průměrného procenta došlo ke snížení hodnoty z 6,814 na 5,857 v roce 2004. Údaje Českého statistického úřadu.
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2004 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku poklesl, snížil se i počet případů na 100 000 pojištěnců. Výrazně se však zvýšila doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to téměř o 5 dnů na 35,6 dne. Údaje České správy sociálního zabezpečení.
Počet případů ukončené pracovní neschopnosti 2003 a délka trvání pracovní ne-schopnosti ve dnech. Počet UPPN podle nejčastějších onemocnění. Vymezení statistického sledování onemocnění a úrazů ukončených v daném roce, metodika evidence Okresních správ sociálního zabezpečení.
Zdroj dat: Český statistický úřad. V aktuální informaci č. 67,je pojednána pracovní neschopnost převážně z hlediska příčin PN (diagnóz) a zdrojem dat je ČSSZ. Rozdílnost některých ukazatelů v těchto dvou aktuálních informacích je dána nestejnými zdroji zpravodajských jednotek a různou metodikou (odlišné základní statistické jednotky).Český statistický úřad (ČSÚ) zpracovává státní statistický výkaz Nem Úr 1-02 o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Některé výsledky zpracování výkazu o pracovní neschop-nosti pro nemoc a úraz za rok 2003.