homeTématické řady

Radiologie a zobrazovací metody

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

Náhled: Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

ISSN: 1803-3881
Stran: cca 58 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru radiologie a zobrazovací metody – (zpravodajská jednotka, dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru radiologie a zobrazovací metody – (zpravodajská jednotka, dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 553 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 505 lékařů a 3 260 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 669 tisíc vyšetření.

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 552 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 515 lékařů a 3 253 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 224 tisíc vyšetření.

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 556 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 510 lékařů a 3 324 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 095 tisíc vyšetření.

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 547 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 472 lékařů a 3 359 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 13 980 tisíc vyšetření.

Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení jako součást programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů radiologie byla 92 % a celkem tak byla zpracována data za 535 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 434 lékařů a 3 320 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 13 675 978 vyšetření.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR.
Návratnost výkazů radiologie byla téměř 96 % a celkem tak byla zpracována data za 540 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 338,91 lékařů a 3 278,89 ostatních zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 13 160 329 vyšetření.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů radiologie byla téměř 100 % a celkem tak byla zpracována data za 555 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 618 lékařů a 3 371 ostatních zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 12 793 251 vyšetření.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Hl. m. Praha

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Hlavním městě Praze v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Hlavním městě Praze v roce 2004 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiodiagnostickém obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiodiagnostickém obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2012 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení. Činnost v oboru zajišťovalo 223 lékařů a 404 ostatních odborných zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 833 tisíc vyšetření.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.