homeTématické řady

Studující a absolventi

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Aktuální informace podává přehled o počtech studujících podle ročníků, nově přijatých a absolventech středních odborných zdravotnických škol (k 30.9.2004) a vyšších odborných zdravotnických škol (k 15.10.2004). Na všech zdravotnických školách (středních i vyšších) bylo v úhrnu na denní studium a ostatní formy studia (OFS - dálkové, večerní, externí, kombinované) nově přijato do 1. ročníku 7 688 studujících, celkem bylo na těchto školách 26 953 studujících a v roce 2004 absolvovalo v úhrnu 6 470 studujících. Přibližně 90 % všech studujících tvořily dívky. Údaje přebíráme od Ústavu pro informace ve vzdělávání.
Aktuální informace podává přehled o počtech studujících, nově přijatých (k 31.10.2004) a absolventech (v roce 2004) lékařských, zdravotně sociálních a farmaceutických fakult. V magisterském studiu bylo na lékařských fakultách ve studijním oboru všeobecné lékařství nově přijato 1 017 studujících, v oboru zubní lékařství 143 studujících. V oboru všeobecné lékařství bylo 841 absolventů a v oboru zubní lékařství 119 absolventů. Údaje přebíráme od Ústavu pro informace ve vzdělávání.
Údaje o studujících a absolventech magisterského studia lékařských fakult včetně cizinců v letech 2000 - 2002 zpracovává ÚZIS ČR. Zdrojem jsou výkazy MŠMT V 11 - 01 a V 12 - 01 o vysoké škole k 31.10.2002 a o absolventech vysokých škol za rok 2003. Lékařské fakulty, zdravotně-sociální fakulty, farmaceutické fakulty - studující, nově přijatí a absolventi.
Údaje o středních odborných zdravotnických školách z výkazu MŠMT V 7 - 01 a o vyšších odborných zdravotnických školách z výkazu V 10 - 01 přebírá a zpracovává ÚZIS ČR. Školy připravují absolventy pro výkon odborných činností a poskytují vyšší odborné vzdělání. Studující, nově přijatí, absolventi uvedených druhů škol.
Údaje o středních odborných zdravotnických školách z výkazu MŠMT V 7 - 01 a o vyšších odborných zdravotnických školách z výkazu V 10 - 01 přebírá a zpracovává ÚZIS ČR. Školy připravují absolventy pro výkon odborných činností a poskytují vyšší odborné vzdělání. Studující, nově přijatí, absolventi uvedených druhů škol.
Údaje o studujících a absolventech magisterského studia lékařských fakult včetně cizinců v letech 2000 - 2002 zpracovává ÚZIS ČR. Zdrojem jsou výkazy MŠMT V 11 - 01 a V 12 - 01 o vysoké škole k 31.10.2002 a o absolventech vysokých škol za rok 2002.
Studující (k 31.10.2001) a absolventi (za rok 2001) lékařských fakult, zdravotně-sociálních fakult a farmaceutických fakult. Studující podle oboru a typu studia. Vývoj počtu nově přijatých a absolventů lékařských fakult - magisterský studijní program (1990-2001). Vývoj počtu studujících na lékařských fakultách - magisterský studijní program (1990-2001).
Studenti a absolventi SZŠ a VOZŠ. Studim na zdravotnických školách - denní studium. Zdravotnické školy podle druhu a oboru studia. Vývoj počtu studujících a absolventů na SZŠ a VOZŠ. Struktura studujících na SZŠ a VOZŠ podle oboru studia.