homeTématické řady

Transfuzní služba

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

Náhled: Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

ISSN: 1803-3881
Stran: cca 58 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Celkem byla v roce 2015 zpracována data ze 125 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 95 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 211,88 lékařů a 1 162,36 ostatních zdravot­nických pracovníků. V zařízeních transfuzní služby bylo u 291 309 dárců provedeno celkem 1 088 tisíc odběrů, z nichž bylo vyrobeno 401 tisíc jednotek přípravků červené řady, 41 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 626 tisíc litrů plazmy.

Celkem byla v roce 2012 zpracována data ze 131 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 99 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 184,19 lékařů a 1 407,68 ostatních zdravot­nických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 055 tisíc odběrů od 267 340 dárců, z nichž bylo vyrobeno 406,6 tisíc jednotek přípravků červené řady, 39 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 574 tisíc litrů plazmy.

Celkem byla v roce 2011 zpracována data ze 130 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 98 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 188,42 lékařů a 1 459,12 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 008 tisíc odběrů od 267 248 dárců, z nichž bylo vyrobeno 411,5 tisíc jednotek přípravků červené řady, 36 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 560 tisíc litrů plazmy.

Celkem byla v roce 2010 zpracována data ze 128 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 98 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 193,83 lékařů a 1 463,02 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 107 tisíc odběrů od 271 870 dárců, z nichž bylo vyrobeno 421,5 tisíc jednotek přípravků červené řady, 46 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 616 tisíc litrů plazmy.

Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 96 % v roce 2009 a celkem tak byla zpracována data ze 118 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2009 zajišťovalo celkem 182,72 lékařů a 1 413,94 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2009 provedeno 960 148 odběrů od 264 664 dárců, z nichž bylo vyrobeno 426 824 jednotek přípravků červené řady, 35 751 terapeutických dávek trombocytů a 505 777 litrů plazmy.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 99 % v roce 2008 a celkem tak byla zpracována data ze 115 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2008 zajišťovalo celkem 157,62 lékařů a 1 356,65 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2008 provedeno 718 498 odběrů od 239 701 dárců, z nichž bylo vyrobeno 419 154 jednotek přípravků červené řady, 33 575 terapeutických dávek trombocytů a 307 990 litrů plazmy.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 100 % v roce 2007 a celkem tak byla zpracována data ze všech 105 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2007 zajišťovalo celkem 163,94 lékařů a 1 294,94 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích trans¬fuzní služby bylo v roce 2007 provedeno 505 093 odběrů od 213 554 dárců, z nichž bylo vyrobeno 623 118 transfuzních přípravků.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank, který vyplňují a předkládají ÚZIS ČR tyto zpravodajské jednotky jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů transfuzní služby byla v roce 2006 100 % a celkem tak byla zpracována data ze všech 107 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2006 zajišťovalo celkem 226 lékařů a 1 401 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2006 provedeno 488 468 odběrů od 217 746 dárců, z nichž bylo vyrobeno 599 544 transfuzních přípravků.
V České republice pracovalo v loňském roce v oboru transfúzní služby celkem 180,56 lékařů a 1 014,90 středních zdravotnických pracovníků (SZP). To znamená, že v přepočtu bylo na jednom pracovišti zaměstnáno 1,8 lékařů a 10 SZP, což je oproti roku 2002 nevýrazné zvýšení. Bezpříspěvkově byla provedena převážná většina odběrů plné krve (98,7 %), a také většina plazmaferéz 81,5 %. Jednotky (T.U.) plné krve, erytrocytů, plazmy (z plné krve i z aferézy), počty. Největší spotřebu krevních přípravků měla oddělení chirurgie, kde bylo spotřebováno 54,6 % plné krve, 45,9 % erytrocytů a 51,8 % plazmy.
Počet dárců krve. Počet vyřazených dárců krve s podezřením na danou infekci. Spotřeba krevních přípravků na odděleních.