homeTématické řady

Tuberkulóza v ČR

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Podle dat z Registru TBC se v roce 2006 vyskytlo v ČR 973 případů onemocnění tuberkulózou, 607 u mužů a 366 u žen, představovalo to 9,5 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 130 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 52 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.
Letos uplynulo 125 let od objevení bacilu tuberkulózy. Přestože byl odhalen původce tohoto pandemického smrtelného onemocnění i způsob léčby, zůstává tuberkulóza hrozbou i v dnešní době. Světová zdravotnická organizace proto vyhlašuje každoročně 24. březen Světovým dnem boje proti tuberkulóze. Aktuální informace seznamuje na základě předběžných dat z Registru tuberkulózy stručně se situací v ČR v roce 2006 a v porovnání se situací ve světě podle materiálů Světové zdravotnické organizace.
Podle dat z Registru TBC se vyskytlo v roce 2005 v ČR 1 007 případů onemocnění tuberkulózou, 642 u mužů a 365 u žen, představovalo to 9,9 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 130 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. Na tuberkulózu zemřelo 56 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.
Podle dat z Registru TBC se vyskytlo v roce 2004 v ČR 1 057 případů onemocnění tuberkulózou, 663 u mužů a 394 u žen, představovalo to 10,3 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 149 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. Na tuberkulózu zemřelo 52 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.
Sledování výskytu tuberkulózy v ČR v publikaci o epidemiologii TBC, průběhu a výsledcích léčby vydávané od roku 1959. Informační systém bacilární TBC v SZÚ. Registr tuberkulózy. Porovnání získaných údajů, správou pověřen ÚZIS ČR. Sběr dat provádí hygienická služba. Historicky nejnižší výskyt onemocnění za celé sledované období. Onemocnění dýchacího ústrojí, jiná TBC onemocnění.
Sledování výskytu tuberkulózy v ČR v publikaci o epidemiologii TBC, průběhu a výsled-cích léčby vydávané od roku 1959. Informační systém bacilární TBC v SZÚ. Registr tuberkulózy. Porovnání získaných údajů, správou pověřen ÚZIS ČR. Sběr dat provádí hygie-nická služba. Historicky nejnižší výskyt onemocnění za celé sledované období. Onemocnění dýchacího ústrojí, jiná TBC onemocnění.
Epidemiologická situace TBC. Struktura hlášené TBC podle diagnóz. Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC na 100 000 obyvatel (1960-2001). Vývoj incidence TBC podle krajů (1998-2001). Struktura TBC podle věku. Počet hlášených onemocnění TBC na 100 000 obyvatel.