homeTématické řady

Kojenecké ústavy, dětské domovy a další zařízení pro děti

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každý dětský domov pro děti do 3 let věku a dětské centrum (dále ZJ), u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každý dětský domov pro děti do 3 let věku a dětské centrum (dále ZJ), u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

V roce 2012 bylo v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 700 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 397 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 932 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 940 dětí, téměř 51 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok.

V roce 2011 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 783 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 428 dětí. V průběhu roku bylo přijato 2 131 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 195 dětí, téměř 58 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

V roce 2010 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 963 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 513 dětí. V průběhu roku bylo přijato 2 077 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 085 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Ke konci roku 2009 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 818 míst a bylo v nich umístěno 1 391 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 966 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 022 dětí, 55 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.
Ke konci roku 2008 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 418 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 981 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 948 dětí, 52,5 % do vlastní rodiny. Necelá polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.
Ke konci roku 2007 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let. K témuž datu byla kapacita těchto ústavů 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 407 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 741 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 803 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.
Ke konci roku 2006 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětský domovů pro děti do 3 let. K témuž datu byla kapacita těchto ústavů 1 877 míst a bylo v nich umístěno 1 470 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 673 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 714 dětí, 50 % do vlastní rodiny. Téměř polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

V současné době je na území České republiky 9 dětských ozdravoven s celkovým počtem 670 lůžek. Od počátku 90. let trvale klesá zájem o léčebné pobyty v těchto zařízeních a s ním tedy i počet hospitalizovaných dětí a celkové využití lůžek. V průběhu posledních 16 let tak ukončilo svoji činnost 13 dětských ozdravoven.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

V roce 2013 byla v kraji čtyři zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 272 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 222 dětí. V průběhu roku bylo přijato 299 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 310 dětí, 73 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. 

V roce 2012 byla v kraji čtyři zařízení, jejichž kapacita činila 272 míst, a bylo v nich ke konci roku umístěno 236 dětí. V průběhu roku bylo přijato 314 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 321 dětí, 67 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. 

V roce 2011 byly v kraji čtyři kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 330 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 259 dětí. V průběhu roku bylo přijato 321 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 343 dětí, 69 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

V roce 2010 byly v kraji 4 kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 330 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 286 dětí. V průběhu roku bylo přijato 301 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 293 dětí, 75 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Kraj Vysočina

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 91 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 71 dětí. V průběhu roku bylo přijato 90 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 85 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. 

V roce 2012 byly v kraji dva kojenecké ústavy s dětským domovem, jejichž kapacita byla 91 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 67 dětí. V průběhu roku bylo přijato 82 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 83 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. 

V roce 2011 byly v kraji dva kojenecké ústavy s dětským domovem pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 91 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 68 dětí. V průběhu roku bylo přijato 77 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 75 dětí, 65 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

kraj Vysočina

V roce 2010 byly v kraji dva kojenecké ústavy s dětským domovem pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 91 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 68 dětí. V průběhu roku bylo přijato 78 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 79 dětí, 41 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Moravskoslezský kraj

V roce 2013 byly v kraji 4  dětské domovy pro děti do 3 let a dětská centra, jejichž kapacita byla 195 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 173 dětí. V průběhu roku bylo přijato 239 dětí, nejčastěji ze zdravotně - sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 236 dětí, 59 % do vlastní rodiny. U 42 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.

V roce 2012 byly v kraji 4 kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 209 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 167 dětí. V průběhu roku bylo přijato 262 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 282 dětí, 51 % do vlastní rodiny. U 47 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.