homeTématické řady

Lékárny a Lékárenská péče

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2008 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a ústavních, a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony lékáren základního typu po jednotlivých krajích.
Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2008 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2008 přesáhly 66 mld. Kč.
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2007 a zaměřuje se na průměrné výkony lékáren (zvlášť základního typu a ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony lékáren základního typu po jednotlivých krajích.
Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2007 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2007 dosáhly téměř 64 mld. Kč.
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2006 a zaměřuje se na průměrné výkony lékáren (zvlášť základního typu a ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony po jednotlivých krajích. Přináší rovněž konečné celkové údaje o lékárenské péči za rok 2006.
Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2006 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2006 přesáhly 60 mld. Kč.
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě zařízení lékárenské péče za rok 2005 a dále se zaměřuje na průměrné výkony lékáren (zvlášť klasického typu a ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony po jednotlivých krajích.
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě zařízení lékárenské péče za rok 2004 a dále se zaměřuje na průměrné výkony lékáren (zvláště klasického typu i ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony po jednotlivých krajích.
Výkony lékáren (bez nemocničních, s nemocničními) v roce 2003. Počet, zaměstnanci, činnost a tržby lékáren. Počet obyvatel na 1 lékárnu. Tržby lékáren připadající na 1 doklad. Počet, struktura, zaměstnanci, činnost a tržby výdejen. Celková charakteristika činnosti lékárenské péče za rok 2003.
Informace o lékárenské péči vycházejí ze statistických výkazů o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01. Údaje se týkají lékárenských zařízení resortů zdravotnictví, dopravy, obrany, vnitra a spravedlnosti. Na jednu lékárnu (včetně ústavních) v ČR ke konci roku 2003 vycházejí 5033 obyvatelé. Výrazně meziročně stouply celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky. Počet registrovaných zařízení lékárenské péče vzrostl o 74 jednotek, tj. o 3,4 %. U výkonů přepočtených jako průměr na jednu provozovnu se projevuje pokles počtu receptů a žádanek od zdravotnických zařízení.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2011 v kraji dosáhly 2,96 mld. Kč.

kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2010 v kraji dosáhly 2,94 mld. Kč.

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2009 v kraji dosáhly 3,01 mld. Kč.

Moravskoslezský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 v kraji dosáhly 8,48 mld. Kč.

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2012 v kraji dosáhly 8,63 mld. Kč.

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2011 v kraji dosáhly 8,13 mld. Kč.