Hlavní

IARC - The International Agency for Research on Cancer

Úkolem Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) je koordinovat a řídit výzkum v oblasti onkologických onemocnění lidí a mechanizmů kancerogeneze a vyvíjet odborné strategie pro jejich kontrolu a prevenci. Agentura se podílí na epidemiologických i laboratorních výzkumech a dosažené poznatky šíří prostřednictvím svých publikačních a vzdělávacích aktivit.