Hlavní

IPVZ - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Institut je specializovaným vzdělávacím a vědeckým pracovištěm, jehož hlavním posláním je koncepční, pedagogická, metodická, vědecko-výzkumná, poradenská a informační činnost.