Hlavní

Česká republika

Základní informace

Česká republika (Česko) je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Česko hraničí na západě s Německem, s Rakouskem na jihu, se Slovenskem na východě a s Polskem na severu. Území České republiky se skládá z 3 historických zemí: Čechy, Morava a české Slezsko.

Mapa


Zvětšit mapu

Politický systém

Státní znak ČRČeská republika je parlamentní demokracie. Český Parlament je dvoukomorový, s Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Do Poslanecké sněmovny se volí 200 poslanců každé čtyři roky na základě poměrného zastoupení. Každý z 81 senátorů má šestiletý mandát. Jednou za dva roky se obmění třetina Senátu na základě dvoukolových většinových voleb. Výkonnou moc má vláda, která vydává nařízení a navrhuje zákony. Je odpovědná Poslanecké sněmovně. Hlavou státu je prezident, volený každých pět let Parlamentem. Prezident navrhuje ústavní soudce, které musí schválit Senát, za určitých podmínek může rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vetovat zákony (kromě ústavních). Hlavní složkou výkonné moci je vláda. Prezident jmenuje také předsedu vlády a další její členy na návrh předsedy. Přijímá demisi předsedy vlády a jeho prostřednictví i jednotlivých členů vlády.

Administrativní členění

Od roku 2000 se ČR člení na 14 nových samosprávných krajů (NUTS3). Pro výkon státní správy na krajské úrovni byl zvolen smíšený model: krajský úřad je krajským orgánem; v jeho čele stojí ředitel. Hlavou každého kraje je hejtman; pouze v čele kraje Hlavního města Prahy stojí primátor.

Ke dni 1. ledna 2003 byly zrušeny okresní úřady. Okresy (NUTS4) jako územní a statistické jednotky nadále existují. Některé úřady mají stále okresní působnost, např. okresní soudy.

Z hlediska všeobecné státní správy se kraje dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností (někdy též zvané "malé okresy" nebo "obce III. [typu]", celkem 205 obcí). Takovými obcemi se samozřejmě stala všechna dosavadní okresní města, přibyla k nim však řada dalších. Tyto obvody se někde dále dělí na obvody obcí s pověřeným obecním úřadem, které vykonávají některé pravomoci i pro okolní obce.

Pro statistické účely jsou některé kraje sdruženy do oblastí (NUTS2), které mají mít srovnatelný počet obyvatel, aby mohly být partnery Evropské unie při financování regionálních projektů. Plzeňský a Jihočeský kraj jsou tak sdruženy do oblasti Jihozápad, Karlovarský a Ústecký do oblasti Severozápad, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický do oblasti Severovýchod, Vysočina a Jihomoravský do oblasti Jihovýchod, Olomoucký a Zlínský do oblasti Střední Morava. Oblasti Praha, Střední Čechy a Moravskoslezsko jsou tvořené jediným krajem.

Důležitá data o ČR

  • Vznik ČR: 1. 1. 1993 rozdělením bývalého Československa
  • Vstup do NATO 12. 3. 1999
  • Vstup do EU 1. 5. 2004