HlavníČR a krajeČeská republika

Jihočeský kraj

Základní údaje

Rozloha je 10 057 km2. Kraj je složen ze 7 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 17 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Jihočeského kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Jihočeského kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.636 443
z toho: ženy322 807
Počet obyvatel k 31.12.636 707
z toho: ženy celkem322 871
z toho: ženy 15-49 let146 538
děti (0-14 let)95 890
dorost (15-19 let) 29 969
Index stáří116
Mrtvě narození23
Živě narození 3 036
na 1 000 obyvatel4,8
Zemřelí do 28 dnů 10
na 1 000 živě narozených3,3
Zemřelí do 1 roku 19
na 1 000 živě narozených 6,3
Zemřelí celkem 6 604
na 1 000 obyvatel10,4
z toho: novotvary1 721
nemoci oběhové3 007
poranění a otravy329
z toho: sebevraždy86
Standardizovaná úmrtnost celkem 687,8
z toho: muži 862,9
ženy546,2
Potraty celkem2 323
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)15,9
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)1 371
na 1 000 žen fertilního věku9,4
Procento žen užívajících antikoncepci47,3
Sňatky2 600
na 1 000 obyvatel4,1
Rozvody1 747
na 1 000 obyvatel2,7
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem9
z toho: nemocnice následné péče2
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)9
z toho: následné péče2
Léčebny pro dlouhodobě nemocné4
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí1
Psychiatrické léčebny4
Lázeňské léčebny5
Ostatní lůžková zařízení1
Samostatná ambulantní zařízení1 479
Kojenecké ústavy a dětské domovy1
Dětská centra a stacionáře -
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní20
Lékárny (vč. OOVL)170
Výdejny zdravotnických prostředků14
Orgány ochrany veřejného zdraví1
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení2
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 745
Farmaceuti (přepočtený počet)313,26
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)241,24
Počet přijatých receptů3 924 278
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky241 602
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele5 907
Lůžka
Lůžka celkem5 466
v tom: nemocnice celkem3 171
na 10 000 obyvatel k 31.12.49,8
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)3 171
léčebny pro dlouhodobě nemocné364
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí50
psychiatrické léčebny380
lázeňské léčebny1 471
ostatní lůžková zařízení30
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem628,71
v tom: nemocnice565,28
léčebny pro dlouhodobě nemocné22,39
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí2,9
psychiatrické léčebny21,21
lázeňské léčebny15,03
ostatní lůžková zařízení1,9
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem1 877,45
v tom: ambulantní části nemocnic470,63
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení2,26
samostatná ambulantní zařízení celkem1 404,56
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé318,36
praktičtí lékaři pro děti a dorost123,41
praktičtí zubní lékaři381,23
praktičtí ženští lékaři78,3
lékaři specialisté (vyjma SVLS)334,91
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)179,8
Ostatní zdravotnická zařízení107,25
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem12 263,19
v tom: lékaři1 969,48
zubní lékaři404,1
farmaceuti319,89
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví7 889,94
v tom: ZPBD5 681,5
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 4 306,32
ZPSZ487,51
ZPOD1 523
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté197,93
pedagogičtí pracovníci3,5
technicko-hospodářští pracovníci (THP)700,03
dělníci a provozní pracovníci976,25
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem457,34
v tom: lékaři234,31
zubní lékaři4,52
farmaceuti10,64
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví137,67
v tom: ZPBD100,79
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 74,44
ZPSZ6,77
ZPOD29,78
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté0,33
pedagogičtí pracovníci-
technicko-hospodářští pracovníci (THP)23,81
dělníci a provozní pracovníci46,39
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem31 126
z toho: lékaři a zubní lékaři52 627
všeobecné sestry a porodní asistentky26 124
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí37 100
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem27 464
z toho: lékaři a zubní lékaři58 436
všeobecné sestry a porodní asistentky24 408
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí24 341
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)7 905 206
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)12,4
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel20 554
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.34,3
průměrné % pracovní neschopnosti4,4
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)847
TBC celkem (A15-19)22
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)19
syfilis (A50-53)55
gonokoková infekce (A54)41
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)126
infekční mononukleóza (B27)152
bakteriální meningitida (G00)7
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)5 360
z toho: ZN plic - muži (C33-34)299
ZN prsu - ženy (C50)379
ZN kolorekta - muži (C18-21)318
ZN kolorekta - ženy (C18-21)201
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)298
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)59 056
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)119 370
ischemické nemoci srdeční (I20-25)45 583
cévní nemoci mozku (I60-69)14 134
Počet léčených diabetiků k 31.12.54 522