HlavníČR a krajeČeská republika

Jihomoravský kraj

Základní údaje

Rozloha je 7 196 km2. Kraj je složen ze 7 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 21 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Jihomoravského kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.1 168 577
z toho: ženy596 713
Počet obyvatel k 31.12.1 170 078
z toho: ženy celkem597 545
z toho: ženy 15-49 let273 355
děti (0-14 let)172 886
dorost (15-19 let) 52 240
Index stáří120,2
Mrtvě narození34
Živě narození 12 403
na 1 000 obyvatel10,6
Zemřelí do 28 dnů 19
na 1 000 živě narozených1,5
Zemřelí do 1 roku 29
na 1 000 živě narozených 2,3
Zemřelí celkem 11 629
na 1 000 obyvatel10
z toho: novotvary2 905
nemoci oběhové5 578
poranění a otravy646
z toho: sebevraždy183
Standardizovaná úmrtnost celkem 640,6
z toho: muži 840,2
ženy485,8
Potraty celkem3 775
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)13,8
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)2 220
na 1 000 žen fertilního věku8,1
Procento žen užívajících antikoncepci51,1
Sňatky5 043
na 1 000 obyvatel4,3
Rozvody3 000
na 1 000 obyvatel2,6
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem21
z toho: nemocnice následné péče1
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)4
z toho: následné péče1
Léčebny pro dlouhodobě nemocné2
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
Psychiatrické léčebny1
Lázeňské léčebny1
Ostatní lůžková zařízení6
Samostatná ambulantní zařízení2 810
Kojenecké ústavy a dětské domovy3
Dětská centra a stacionáře 4
Stacionáře pro dospělé4
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní30
Lékárny (vč. OOVL)335
Výdejny zdravotnických prostředků16
Orgány ochrany veřejného zdraví1
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení59
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 493
Farmaceuti (přepočtený počet)877,74
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)634,6
Počet přijatých receptů7 867 503
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky431 256
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele6 861
Lůžka
Lůžka celkem8 774
v tom: nemocnice celkem7 156
na 10 000 obyvatel k 31.12.61,2
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)511
léčebny pro dlouhodobě nemocné363
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí-
psychiatrické léčebny757
lázeňské léčebny306
ostatní lůžková zařízení192
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem1 627,75
v tom: nemocnice1 552,46
léčebny pro dlouhodobě nemocné21,64
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
psychiatrické léčebny36,87
lázeňské léčebny5,35
ostatní lůžková zařízení11,43
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem4 074,77
v tom: ambulantní části nemocnic1 215,48
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení14,52
samostatná ambulantní zařízení celkem2 844,77
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé540,07
praktičtí lékaři pro děti a dorost232,15
praktičtí zubní lékaři773,93
praktičtí ženští lékaři146
lékaři specialisté (vyjma SVLS)839,88
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)521,03
Ostatní zdravotnická zařízení102,64
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem28 397,92
v tom: lékaři4 519,98
zubní lékaři913,34
farmaceuti870,44
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví17 356,88
v tom: ZPBD12 603,93
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 9 842,47
ZPSZ1 136,62
ZPOD3 296,4
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté319,93
pedagogičtí pracovníci49,7
technicko-hospodářští pracovníci (THP)2 415,29
dělníci a provozní pracovníci2 272,29
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem810,19
v tom: lékaři354,9
zubní lékaři16,94
farmaceuti16,02
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví270,12
v tom: ZPBD186,34
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 124,83
ZPSZ18,49
ZPOD60,53
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté4,76
pedagogičtí pracovníci3
technicko-hospodářští pracovníci (THP)75,45
dělníci a provozní pracovníci73,76
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem28 651
z toho: lékaři a zubní lékaři55 593
všeobecné sestry a porodní asistentky26 975
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí25 947
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem22 253
z toho: lékaři a zubní lékaři41 685
všeobecné sestry a porodní asistentky20 516
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí20 942
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)16 387 329
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)14
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel21 724
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.29,6
průměrné % pracovní neschopnosti3,7
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)1 504
TBC celkem (A15-19)59
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)56
syfilis (A50-53)95
gonokoková infekce (A54)159
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)55
infekční mononukleóza (B27)279
bakteriální meningitida (G00)23
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)9 909
z toho: ZN plic - muži (C33-34)398
ZN prsu - ženy (C50)733
ZN kolorekta - muži (C18-21)527
ZN kolorekta - ženy (C18-21)417
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)391
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)111 581
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)213 594
ischemické nemoci srdeční (I20-25)88 174
cévní nemoci mozku (I60-69)32 922
Počet léčených diabetiků k 31.12.97 934