HlavníČR a krajeČeská republika

Olomoucký kraj

Základní údaje

Rozloha je 5 267 km2. Kraj je složen z 5 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 13 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Olomouckého kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7. 636 659
z toho: ženy 325 434
Počet obyvatel k 31.12. 636 356
z toho: ženy celkem 325 338
z toho: ženy 15-49 let 147 070
děti (0-14 let) 94 054
dorost (15-19 let) 29 800
Index stáří 119,5
Mrtvě narození 16
Živě narození 6 322
na 1 000 obyvatel 9,9
Zemřelí do 28 dnů 12
na 1 000 živě narozených 1,9
Zemřelí do 1 roku 19
na 1 000 živě narozených 3
Zemřelí celkem 6 830
na 1 000 obyvatel 10,7
z toho: novotvary 1 677
nemoci oběhové 3 297
poranění a otravy 376
z toho: sebevraždy 102
Standardizovaná úmrtnost celkem 705,4
z toho: muži 935,7
ženy 527,4
Potraty celkem 2 010
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let) 13,6
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT) 1 211
na 1 000 žen fertilního věku 8,2
Procento žen užívajících antikoncepci 63,7
Sňatky 2 632
na 1 000 obyvatel 4,1
Rozvody 1 713
na 1 000 obyvatel 2,7
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem 9
z toho: nemocnice následné péče 1
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 7
z toho: následné péče 1
Léčebny pro dlouhodobě nemocné 7
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 1
Psychiatrické léčebny 2
Lázeňské léčebny 7
Ostatní lůžková zařízení 6
Samostatná ambulantní zařízení 1 620
Kojenecké ústavy a dětské domovy 4
Dětská centra a stacionáře 3
Stacionáře pro dospělé 1
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní 20
Lékárny (vč. OOVL) 187
Výdejny zdravotnických prostředků 18
Orgány ochrany veřejného zdraví 1
z toho: zdravotní ústav -
krajská hygienická stanice 1
Ostatní zdravotnická zařízení 19
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL) 3 403
Farmaceuti (přepočtený počet) 411,25
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 275,77
Počet přijatých receptů 4 627 535
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky 248 865
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele 5 902
Lůžka
Lůžka celkem 7 125
v tom: nemocnice celkem 3 019
na 10 000 obyvatel k 31.12. 47,4
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 1 640
léčebny pro dlouhodobě nemocné 613
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 60
psychiatrické léčebny 670
lázeňské léčebny 2 255
ostatní lůžková zařízení 508
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem 796,1
v tom: nemocnice 680,39
léčebny pro dlouhodobě nemocné 30,46
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 4,5
psychiatrické léčebny 35,91
lázeňské léčebny 24,35
ostatní lůžková zařízení 20,49
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 2 069,66
v tom: ambulantní části nemocnic 510,01
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení 4,6
samostatná ambulantní zařízení celkem 1 513,74
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé 314,71
praktičtí lékaři pro děti a dorost 133,1
praktičtí zubní lékaři 392,25
praktičtí ženští lékaři 80,51
lékaři specialisté (vyjma SVLS) 411,48
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 232,04
Ostatní zdravotnická zařízení 45,41
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem 14 889,73
v tom: lékaři 2 375,17
zubní lékaři 446,01
farmaceuti 399,45
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 9 181,67
v tom: ZPBD 6 432,13
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 5 112,11
ZPSZ 644,71
ZPOD 1 927,32
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 177,51
pedagogičtí pracovníci 10
technicko-hospodářští pracovníci (THP) 1 039,69
dělníci a provozní pracovníci 1 437,74
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem 227,11
v tom: lékaři 81,43
zubní lékaři 8,56
farmaceuti 14,12
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 84,13
v tom: ZPBD 50,83
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 37,59
ZPSZ 10,13
ZPOD 21,94
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 1,23
pedagogičtí pracovníci -
technicko-hospodářští pracovníci (THP) 16,63
dělníci a provozní pracovníci 22,24
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem 32 214
z toho: lékaři a zubní lékaři 72 531
všeobecné sestry a porodní asistentky 28 975
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí 27 898
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem 25 882
z toho: lékaři a zubní lékaři 59 219
všeobecné sestry a porodní asistentky 23 177
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí 24 040
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP) 9 199 032
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP) 14,4
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel 21 535
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj. 27,3
průměrné % pracovní neschopnosti 3,8
Nově hlášená vybraná onemocnění -
jiné infekce způsob. salmonelami (A02) 512
TBC celkem (A15-19) 25
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16) 22
syfilis (A50-53) 18
gonokoková infekce (A54) 36
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) 48
infekční mononukleóza (B27) 167
bakteriální meningitida (G00) 9
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09) 5 456
z toho: ZN plic - muži (C33-34) 220
ZN prsu - ženy (C50) 411
ZN kolorekta - muži (C18-21) 305
ZN kolorekta - ženy (C18-21) 234
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012) 482
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let) 55 919
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé -
pro: hypertenzní nemoci (I10-15) 116 848
ischemické nemoci srdeční (I20-25) 44 942
cévní nemoci mozku (I60-69) 16 052
Počet léčených diabetiků k 31.12. 57 469