HlavníČR a krajeČeská republika

Plzeňský kraj

Základní údaje

Rozloha je 7 561 km2. Kraj je složen ze 7 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 15 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Plzeňského kraje 2012 na větší mapě

Zdravotnictví Plzeňského kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.572 882
z toho: ženy289 578
Počet obyvatel k 31.12.573 469
z toho: ženy celkem289 822
z toho: ženy 15-49 let131 528
děti (0-14 let)84 101
dorost (15-19 let) 25 314
Index stáří121,8
Mrtvě narození21
Živě narození 5 510
na 1 000 obyvatel9,6
Zemřelí do 28 dnů 5
na 1 000 živě narozených0,9
Zemřelí do 1 roku 14
na 1 000 živě narozených 2,5
Zemřelí celkem 6 061
na 1 000 obyvatel10,6
z toho: novotvary1 498
nemoci oběhové2 828
poranění a otravy303
z toho: sebevraždy72
Standardizovaná úmrtnost celkem 691,2
z toho: muži 862,1
ženy551,4
Potraty celkem2 279
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)17,3
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)1 242
na 1 000 žen fertilního věku9,4
Procento žen užívajících antikoncepci48,5
Sňatky2 367
na 1 000 obyvatel4,1
Rozvody1 613
na 1 000 obyvatel2,8
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem11
z toho: nemocnice následné péče1
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)9
z toho: následné péče1
Léčebny pro dlouhodobě nemocné2
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí1
Psychiatrické léčebny1
Lázeňské léčebny1
Ostatní lůžková zařízení2
Samostatná ambulantní zařízení1 318
Kojenecké ústavy a dětské domovy2
Dětská centra a stacionáře 1
Stacionáře pro dospělé1
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní29
Lékárny (vč. OOVL)160
Výdejny zdravotnických prostředků18
Orgány ochrany veřejného zdraví2
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice1
Ostatní zdravotnická zařízení-
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)3 584
Farmaceuti (přepočtený počet)277,66
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)247,29
Počet přijatých receptů3 344 676
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky224 881
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele7 034
Lůžka
Lůžka celkem5 314
v tom: nemocnice celkem3 320
na 10 000 obyvatel k 31.12.57,9
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)1 356
léčebny pro dlouhodobě nemocné350
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí130
psychiatrické léčebny1 149
lázeňské léčebny307
ostatní lůžková zařízení58
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem699,81
v tom: nemocnice608,76
léčebny pro dlouhodobě nemocné16,45
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí5,78
psychiatrické léčebny62,72
lázeňské léčebny3,3
ostatní lůžková zařízení2,8
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem1 887,05
v tom: ambulantní části nemocnic510,15
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení9,31
samostatná ambulantní zařízení celkem1 367,59
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé239,88
praktičtí lékaři pro děti a dorost100,02
praktičtí zubní lékaři378,47
praktičtí ženští lékaři59,15
lékaři specialisté (vyjma SVLS)351,74
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)260,37
Ostatní zdravotnická zařízení85,55
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem13 331,43
v tom: lékaři2 160,81
zubní lékaři424,45
farmaceuti305,25
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví8 545,49
v tom: ZPBD6 122,51
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 4 688,45
ZPSZ467,77
ZPOD1 828,42
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté126,79
pedagogičtí pracovníci1
technicko-hospodářští pracovníci (THP)907,38
dělníci a provozní pracovníci987,05
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem257,31
v tom: lékaři83,3
zubní lékaři4,65
farmaceuti8,57
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví116,56
v tom: ZPBD81,15
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 47,02
ZPSZ6,04
ZPOD27,48
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté1,89
pedagogičtí pracovníci-
technicko-hospodářští pracovníci (THP)14,55
dělníci a provozní pracovníci29,68
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem33 848
z toho: lékaři a zubní lékaři72 223
všeobecné sestry a porodní asistentky32 295
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí29 803
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem25 844
z toho: lékaři a zubní lékaři52 380
všeobecné sestry a porodní asistentky24 303
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí23 901
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)7 064 409
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)12,3
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel20 526
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.35,5
průměrné % pracovní neschopnosti4,1
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)653
TBC celkem (A15-19)24
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)22
syfilis (A50-53)35
gonokoková infekce (A54)37
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)49
infekční mononukleóza (B27)102
bakteriální meningitida (G00)6
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)5 529
z toho: ZN plic - muži (C33-34)268
ZN prsu - ženy (C50)404
ZN kolorekta - muži (C18-21)323
ZN kolorekta - ženy (C18-21)222
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)215
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)41 088
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)94 901
ischemické nemoci srdeční (I20-25)35 460
cévní nemoci mozku (I60-69)12 156
Počet léčených diabetiků k 31.12.42 659