Úvod

 

Prezentované dynamické tabulky byly připraveny na základě programu DPS (Data Presentation System), který byl vyvinut spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO), litevským Střediskem zdravotnických informací, pod patronací WHO v rámci programu EU/WHO Copernicus Care Support Project. Účelem systému je předkládat statistické údaje přehledným a pro uživatele snadným způsobem. Varianta programu DPS-k, ze které jsou aktivní tabulky připraveny, je určena pro ty uživatele, které zajímá zdravotní a zdravotnická situace v krajích České republiky. Aktivní tabulky obsahují zdravotnické ukazatele za čtrnáct krajů (regionů) a Českou republiku v časové řadě 1995 - 2013. Ukazatele jsou rozčleněny do šesti tématických okruhů (skupin): Demografie, Zdravotní stav, Zdravotnické služby, Výdaje na zdravotnictví, Ekonomická situace, Životní prostředí a Novotvary.

 

|

 

Introduction

 

Presented "Dynamic Data Tables" were designed on the basis of the DPS (Data presentation System) software, which was developed by the WHO Collaborating Centre for Health Statistics and Information (the Lithuanian Health Information Centre) in close collaboration with the WHO Regional Office for Europe as a part of the EU/WHO Copernicus Care Support Project. The purpose of the system is presenting statistical data in a clear, comprehensible and user-friendly way. The system is helpful tool for reviewing, analysing and comparing large amounts of statistical data. The version DPS_region, which was the basis for the Dynamic data tables, is destined for users interested in health situation in regions of the Czech Republic. The Dynamic Data Tables contain health indicators, which are collected from each of the fourteen regions and for the Czech Republic, for the time series 1995 - 2013. The indicators are divided into main six groups: Demography, Health status, Health services, Economic situation, Expenditure on health care, Environment and Cancer registry.


  
 VSTUP 
|
  
 ENTER 

 

 

(optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší)
aktualizováno: 11.12.2014