Historie

Projekt tvorby ECHI (European Community Health Indicators) ukazatelů byl zahájen již v roce 1997, kdy v rámci Programu monitorování v oblasti zdraví bylo jedním z hlavních cílů stanovení sady zdravotnických ukazatelů k monitorování trendů, mezinárodní komparaci a k podpoře národních a EU politik. Monitorování zdraví bylo v tomto kontextu chápáno jako základ pro zdravotní politiku a plánování zdravotní péče.

Tento cíl byl naplněn ECHI(M - Monitoring) projekty, kterých bylo postupně několik:

Výsledkem bylo vytvoření sady nejprve 200 ukazatelů (ve vlně ECHI 1), později pak 82 ukazatelů v rámci tzv. "shortlistu" (ve vlně ECHI 2), nakonec byl vytvořen seznam 88 ukazatelů v roce 2008. V současné době probíhá další navazující fáze ECHIM JA (JA - Joint Action, "Společná akce"), která je vytvořena k podpoře naplňování cílů 2. akčního programu v oblasti zdraví (pro roky 2008-2013) a má za cíl upevnit a rozšířit ECHI ukazatele na udržitelný monitorovací systém zdraví v Evropě. Nejprve byl projekt ECHIM JA plánován s trváním do konce roku 2011, později však byl prodloužen do poloviny roku 2012. V současné době se diskutuje o budoucnosti ECHI ukazatelů po skončení ECHIM JA.