I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI (A70–A74)
A70Infekce původce: Chlamydia psittaci
Ornitóza
Horečka Parrotova
Psittakóza (papouščí nemoc)
A71Trachom
Nepatří sem:následky trachomu (B94.0)
. 0Počáteční stadium trachomu
Trachoma dubium
. 1Aktivní stadium trachomu
Granulární konjunktivitida (trachomatóza)
Trachomatóza:
. folikulární konjunktivitida
. pannus
. 9Trachom NS
A74Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
Nepatří sem:chlamydiová pneumonie (J16.0)
novorozenecká chlamydiová:
. konjunktivitida (P39.1)
. pneumonie (P23.1)
sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění (A55–A56)
. 0+Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*)
Paratrachom
. 8Jiná chlamydiová onemocnění
Chlamydiová peritonitida+ (K67.0*)
. 9Chlamydiová infekce NS
Chlamydióza NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch