I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE [HIV] (B20–B24)
Nepatří sem:asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)
komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí (O98.7)
B20Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek infekční
a parazitární nemoci
Nepatří sem:syndrom akutní infekce HIV (B23.0)
. 0Onemocnění HIV‚ mající za následek mykobakteriální infekce
Onemocnění HIV‚ mající za následek tuberkulózu
. 1Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné bakteriální infekce
. 2Onemocnění HIV‚ mající za následek onemocnění způsobené Cytomegalovirem
. 3Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné virové infekce
. 4Onemocnění HIV‚ mající za následek onemocnění způsobené Candidou albicans
. 5Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné mykózy
. 6Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis jiroveci [carinii]
. 7Onemocnění HIV‚ mající za následek mnohočetné infekce
. 8Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné určené infekční a parazitární onemocnění
. 9Onemocnění HIV‚ mající za následek neurčené infekční nebo parazitární onemocnění
Onemocnění HIV‚ mající za následek infekce NS
B21Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek zhoubný
novotvar
. 0Onemocnění HIV‚ mající za následek Kaposiho sarkom
. 1Onemocnění HIV‚ mající za následek Burkittův lymfom
. 2Onemocnění HIV‚ mající za následek jiný typ non-Hodgkinského lymfomu
. 3Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné zhoubné novotvary lymfatické‚ krvetvorné
a příbuzné tkáně
. 7Onemocnění HIV‚ mající za následek mnohočetné zhoubné novotvary
. 8Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné zhoubné novotvary
. 9Onemocnění HIV‚ mající za následek neurčené zhoubné novotvary
B22Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek jiná
určená onemocnění
. 0Onemocnění HIV‚ mající za následek encefalopatií
Demence HIV
. 1Onemocnění HIV‚ mající za následek lymfoidní intersticiální pneumonií
. 2Onemocnění HIV‚ mající za následek syndrom chátrání [wasting syndrome]
Onemocnění HIV‚ mající za následek kachektizaci
Syndrom chřadnutí (Slim disease)
. 7Onemocnění HIV‚ mající za následek mnohočetná onemocnění zařazená jinde
Poznámka:Pro použití této položky by zařazení mělo být provedeno podle pravidel kódování
nemocí a příčin smrti‚ uvedených v Instrukční příručce MKN-10.
B23Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek jiné
stavy
. 0Syndrom akutní infekce HIV
. 1Onemocnění HIV s přetrvávající lymfadenopatií
. 2Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými
jinde
. 8Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné určené stavy
B24Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
Syndrom získané imunodeficience [AIDS] NS
Soubor nemocí související s AIDS [ARC] NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch