II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU‚ DUTINY ÚSTNÍ A HLTANU (C00–C14)
C00Zhoubný novotvar rtu
Nepatří sem:kůže rtu (C43.0C44.0)
. 0Horní ret‚ zevní
Horní ret:
. NS
. retní červeň
. červený okraj
. 1Dolní ret‚ zevní
Dolní ret:
. NS
. retní červeň
. červený okraj
. 2Ret zevní NS
Červený okraj NS
. 3Horní ret‚ vnitřní strana
Horní ret:
. lícní (bukální) strana
. frenulum – uzdička
. sliznice
. ústní (orální) strana
. 4Dolní ret‚ vnitřní strana
Dolní ret:
. lícní (bukální) strana
. frenulum – uzdička
. sliznice
. ústní (orální) strana
. 5Ret neurčen‚ vnitřní strana
Ret‚ neurčeno‚ zda horní nebo dolní:
. lícní (bukální) strana
. frenulum – uzdička
. sliznice
. ústní (orální) strana
. 6Ústní koutek
. 8Léze přesahující ret
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Ret NS
C01Zhoubný novotvar kořene jazyka
Hřbetní strana kořene jazyka
Nehybná (fixovaná) část jazyka NS
Zadní třetina jazyka
C02Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka
. 0Hřbetní strana jazyka
Přední dvě třetiny jazyka‚ hřbetní strana
Nepatří sem:hřbetní strana kořene jazyka (C01)
. 1Hrana jazyka
Hrot jazyka
. 2Spodní strana jazyka
Přední dvě třetiny jazyka‚ spodní strana
Frenulum linguae – uzdička
. 3Přední dvě třetiny jazyka‚ část NS
Pohyblivá část jazyka NS
Střední třetina jazyka NS
. 4Jazyková mandle
Nepatří sem:mandle NS (C09.9)
. 8Léze přesahující jazyk
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar jazyka‚ jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C01–C02.4.
. 9Jazyk NS
C03Zhoubný novotvar dásně – gingivy
Patří sem:alveolární sliznice
gingiva
Nepatří sem:zhoubné odontogenní novotvary (C41.0–C41.1)
. 0Horní dáseň
. 1Dolní dáseň
. 9Dáseň NS
C04Zhoubný novotvar ústní spodiny
. 0Přední část spodiny ústní
Přední část po spojení premolárů a špičáků
. 1Postranní část spodiny ústní
. 8Léze přesahující spodinu ústní
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Spodina ústní NS
C05Zhoubný novotvar patra
. 0Tvrdé patro
. 1Měkké patro
Nepatří sem:nosohltanová strana měkkého patra (C11.3)
. 2Čípek [uvula]
. 8Léze přesahující patro
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Patro NS
Ústní klenba
C06Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst
. 0Sliznice tváře
Ústní (bukální) sliznice NS
Vnitřní část tváře
. 1Ústní předsíň – vestibulum oris
Retní rýha – sulcus labialis – (horní)(dolní)
Tvářová rýha – sulcus buccalis – (horní)(dolní)
. 2Retromolární oblast
. 8Léze přesahující jiné a neurčené části úst
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Ústa NS
Drobná slinná žláza neurčené lokalizace
Dutina ústní NS
C07Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
C08Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz
Nepatří sem:zhoubné novotvary určených drobných slinných žláz‚ které jsou zařazeny podle
jejich anatomické lokalizace zhoubných novotvarů drobných slinných žláz NS
(C06.9)
příušní žláza (C07)
. 0Podčelistní žláza – glandula submandibularis
. 1Podjazyková žláza – glandula sublingualis
. 8Léze přesahující velké slinné žlázy
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar velkých slinných žláz‚ jehož původ nelze zařadit do žádné z položek
C07–C08.1
. 9Velká slinná žláza NS
Slinná žláza (velká) NS
C09Zhoubný novotvar mandle (tonzily)
Nepatří sem:jazyková mandle (C02.4)
hltanová mandle (C11.1)
. 0Fossa tonsillaris
. 1Tonzilární oblouky (přední)(zadní)
. 8Léze přesahující mandli
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Mandle [tonsilla] NS
Tonzila:
. NS
. patrová
. hrdla
C10Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu
Nepatří sem:tonzila (C09.–)
. 0Vallecula
. 1Přední strana hrtanové příklopky [epiglottidis]
Epiglottis‚ volný okraj
Glosoepiglotické řasy
Nepatří sem:epiglottis (suprahyoidní část) NS (C32.1)
. 2Boční stěna orofaryngu
. 3Zadní stěna orofaryngu
. 4Branchiální rozštěp
Branchiální cysta (místo nádoru)
. 8Léze přesahující orofarynx
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Spojovací krajina orofaryngu
. 9Orofarynx NS
C11Zhoubný novotvar nosohltanu (nazofaryngu)
. 0Horní stěna – strop nosohltanu
Klenba nosohltanu
. 1Zadní stěna nosohltanu
Adenoidní vegetace
Hltanová mandle
. 2Boční stěna nosohltanu
Fossa Rosenmülleri
Ústí sluchové trubice
Hltanový chobot – recessus pharyngis
. 3Přední stěna nosohltanu
Spodina nosohltanu
Nosohltanová (zadní) (horní) strana měkkého patra
Zadní okraj nosní:
. choany
. přepážky
. 8Léze přesahující nosohltan
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Nosohltan [nasopharynx] NS
Stěna nosohltanu NS
C12Zhoubný novotvar pyriformního sinu
Fossa pyriformis
C13Zhoubný novotvar hrtanové části hltanu (hypofaryngu)
Nepatří sem:pyriformní sinus (C12)
. 0Postkrikoidní krajina
. 1Aryepiglotická řasa‚ hypofaryngeální strana
Aryepiglotická řasa:
. NS
. okrajová zóna (pásmo)
Nepatří sem:hrtanová strana aryepiglotické řasy (C32.1)
. 2Zadní stěna hypofaryngu
. 8Léze přesahující hypofarynx
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Hypofarynx NS
Stěna hypofaryngu NS
C14Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu‚ ústní dutiny
a hltanu
Nepatří sem:dutina ústní NS (C06.9)
. 0Hltan [pharynx] NS
. 2Waldeyerův kruh
. 8Léze přesahující ret‚ ústní dutinu a hltan
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar rtu‚ ústní dutiny a hltanu‚ jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek
C00–C14.2
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch