II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ (C15–C26)
C15Zhoubný novotvar jícnu
Poznámka:Uvádějí se dvě alternativní klasifikace:
. 0 – . 2 podle anatomického popisu
. 3 – . 5 podle třetin
Tato odchylka od zásady‚ podle které se mají položky navzájem vylučovat‚ je
úmyslná‚ protože obě formy terminologie se běžně používají‚ ale v anatomickém
dělení nejsou totožné.
. 0Krční část jícnu
. 1Hrudní část jícnu
. 2Břišní část jícnu
. 3Horní třetina jícnu
. 4Střední třetina jícnu
. 5Dolní třetina jícnu
. 8Léze přesahující jícen
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Jícen [oesophagus] NS
C16Zhoubný novotvar žaludku
. 0Kardie
Kardiální ústí
Kardioezofageální spojení
Gastroezofageální spojení
Jícen a žaludek
. 1Klenba žaludku [fundus ventriculi]
. 2Tělo žaludku [corpus ventriculi]
. 3Antrum pyloricum
Antrum ventriculi
. 4Vrátník [pylorus]
Pylorický kanál
Praepylorus
. 5Malá kurvatura žaludku [curvatura ventriculi minor] NS
Malá kurvatura žaludku‚ pokud se nedá zařadit pod C16.1–C16.4
. 6Velká kurvatura žaludku [curvatura ventriculi major] NS
Velká kurvatura žaludku‚ pokud se nedá zařadit pod C16.0–C16.4
. 8Léze přesahující žaludek
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Žaludek [ventriculus] NS
Rakovina žaludku NS
C17Zhoubný novotvar tenkého střeva
. 0Dvanáctník [duodenum]
. 1Jejunum
. 2Ileum
Nepatří sem:ileocekální chlopeň (C18.0)
. 3Meckelův divertikl [diverticulum Meckeli]
. 8Léze přesahující tenké střevo
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Tenké střevo NS
C18Zhoubný novotvar tlustého střeva
. 0Slepé střevo [caecum]
Ileocekální chlopeň
. 1Červovitý přívěsek [appendix]
. 2Vzestupný tračník [colon ascendens]
. 3Jaterní ohbí [flexura hepatica]
. 4Příčný tračník [colon transversum]
. 5Slezinné ohbí [flexura splenica (lienalis)]
. 6Sestupný tračník [colon descendens]
. 7Esovitý tračník [colon sigmoideum]
Esovité ohbí – flexura sigmoidea
Nepatří sem:rektosigmoidální spojení (C19)
. 8Léze přesahující tlusté střevo
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Tlusté střevo NS
Tračník – colon NS
C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
Colon s rektem
Rektosigmoideální (colon)
C20Zhoubný novotvar konečníku
Rektální ampula
C21Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
. 0Řiť NS
Nepatří sem:řitní (anální):
. okraj (C43.5C44.5)
. kůže (C43.5C44.5)
perianální kůže (C43.5C44.5)
. 1Řitní kanál
Řitní svěrač (sphincter)
. 2Kloakogenní zóna
. 8Léze přesahující rektum‚ řit' a řitní kanál
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Anorektální spojení
Anorektum
Zhoubný novotvar rekta‚ řiti a řitního kanálu‚ kde místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek
C20–C21.2
C22Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
Nepatří sem:žlučové cesty NS (C24.9)
sekundární zhoubný novotvar jater (C78.7)
. 0Karcinom jaterních buněk
Hepatocelulární karcinom
Hepatom
. 1Karcinom intrahepatální žlučové cesty
Cholangiokarcinom
. 2Hepatoblastom
. 3Angiosarkom jater
Sarkom z Kupfferových buněk
. 4Jiné sarkomy jater
. 7Jiné určené karcinomy jater
. 9Játra NS
C23Zhoubný novotvar žlučníku
C24Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
Nepatří sem:intrahepatální žlučové cesty (C22.1)
. 0Extrahepatální žlučové cesty
Žlučovod nebo žlučová cesta NS
Společný žlučovod
Ductus cysticus
Ductus hepaticus
. 1Vaterova ampula
. 8Léze přesahující žlučové cesty
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar postihující současně intrahepatální i extrahepatální žlučové cesty‚ jehož
původ nelze zařadit do žádné z položek C22.0–C24.1
. 9Žlučové cesty NS
C25Zhoubný novotvar slinivky břišní
. 0Hlava slinivky břišní [caput pancreatis]
. 1Tělo slinivky břišní [corpus pancreatis]
. 2Ocas slinivky břišní [cauda pancreatis]
. 3Vývod slinivky břišní [ductus pancreaticus]
. 4Endokrinní část slinivky břišní
Langerhansovy ostrůvky
. 7Jiné části slinivky břišní
Krček (collum) – pankreatu
. 8Léze přesahující slinivku břišní
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Slinivka břišní [pancreas] NS
C26Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů
Nepatří sem:retroperitoneum a peritoneum (C48.–)
. 0Střeva‚ část NS
Střevo NS
. 1Slezina
Nepatří sem:non-folikulární lymfom (C83.–)
folikulární lymfom (C82.–)
Hodgkinův lymfom (C81.–)
lymfom ze zralých T/NK buněk (C84.–)
non-Hodgkinův lymfom‚ jiných a neurčených typů (C85.–)
. 8Léze přesahující trávicí soustavu
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary trávicího ústrojí‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek
C15–C26.1
Nepatří sem:kardioezofageální spojení (C16.0)
. 9Nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
Gastrointestinální ústrojí NS
Trávicí trubice nebo ústrojí NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch