II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ
(C30–C39)
Patří sem:střední ucho
Nepatří sem:mezoteliom (C45.–)
C30Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha
. 0Nosní dutina
Nosní chrupavka
Skořepa nosní – concha nasi
Vnitřní nos
Přepážka nosní – septum nasi
Předsíň nosní – vestibulum nasi
Nepatří sem:kůstky nosní (C41.0)
nos NS (C76.0)
bulbus olfactorius (C72.2)
zadní okraj nosní přepážky a choana (C11.3)
kůže nosu (C43.3C44.3)
. 1Střední ucho
Eustachova trubice
Vnitřní ucho
Mastoidální dutinky
Nepatří sem:zevní zvukovod (C43.2C44.2)
kostěný zvukovod (C41.0)
chrupavka ucha (C49.0)
kůže zevního ucha (C43.2C44.2)
C31Zhoubný novotvar vedlejších dutin
. 0Čelistní dutina [sinus maxillaris]
Antrum (Highmori)(maxillare)
. 1Čichová dutina [sinus ethmoidalis]
. 2Čelní dutina [sinus frontalis]
. 3Klínová dutina [sinus sphenoidalis]
. 8Léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Vedlejší dutina NS
C32Zhoubný novotvar hrtanu
. 0Glottis
Vnitřní hrtan
Hlasivka
Hlasový vaz (pravý) NS
. 1Supraglottis
Aryepiglotická řasa‚ hrtanová strana
Hrtanová příklopka – epiglottis (suprahyoidní část) NS
Vnější hrtan
Nepravé vazy hlasové
Zadní (hrtanová) plocha epiglottis
Ventrikulární řasy
Nepatří sem:přední strana epiglottidis (C10.1)
aryepiglotická řasa:
. NS (C13.1)
. hypofaryngeální strana (C13.1)
. okrajová zóna (C13.1)
. 2Subglottis
. 3Hrtanová chrupavka
. 8Léze přesahující hrtan
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Hrtan [larynx] NS
C33Zhoubný novotvar průdušnice (trachey)
C34Zhoubný novotvar průdušky (bronchu) a plíce
. 0Hlavní průduška
Carina
Hilus (plicní)
. 1Horní lalok‚ průduška nebo plíce
. 2Střední lalok‚ průduška nebo plíce
. 3Dolní lalok‚ průduška nebo plíce
. 8Léze přesahující průdušku nebo plíci
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Průduška a plíce NS
C37Zhoubný novotvar brzlíku (thymu)
C38Zhoubný novotvar srdce‚ mezihrudí (mediastina) a pohrudnice (pleury)
Nepatří sem:mezoteliom (C45.–)
. 0Srdce
Perikard
Nepatří sem:velké cévy (C49.3)
. 1Přední mediastinum
. 2Zadní mediastinum
. 3Mediastinum‚ část NS
. 4Pohrudnice (pleura)
. 8Léze přesahující srdce‚ mediastinum a pleuru
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
C39Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací v dýchací soustavě
a nitrohrudních orgánech
Nepatří sem:nitrohrudní NS (C76.1)
hrudní NS (C76.1)
. 0Horní dýchací cesty‚ část NS
. 8Léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary dýchacích a nitrohrudních orgánů‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do
žádné z položek C30–C39.0
. 9Nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
Dýchací ústrojí NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch