II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ CHRUPAVKY (C40–C41)
Nepatří sem:kostní dřeň NS (C96.7)
synovie (C49.–)
C40Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin
. 0Lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
. 1Krátké kosti horní končetiny
. 2Dlouhé kosti dolní končetiny
. 3Krátké kosti dolní končetiny
. 8Léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Kost a kloubní chrupavka končetiny NS
C41Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací
Nepatří sem:kosti končetin (C40.–)
chrupavka:
. ucha (C49.0)
. hrtanu (C32.3)
. končetin (C40.–)
. nosu (C30.0)
. 0Kosti lebky a obličeje
Horní čelist – maxilla – horní část
Kosti očnice
Nepatří sem:karcinom jakéhokoliv typu mimo intraoseální
nebo odontogenní:
. čelistní dutiny (C31.0)
. horní čelisti (C03.0)
dolní čelist (C41.1)
. 1Dolní čelist [mandibula]
Nepatří sem:karcinom jakéhokoliv typu mimo intraoseální
nebo odontogenní:
. čelisti NS (C03.9)
. dolní čelisti (C03.1)
horní čelist (C41.0)
. 2Páteř
Nepatří sem:křížová kost – os sacrum a kostrč (C41.4)
. 3Žebra‚ hrudní kost [sternum] a klíční kost [clavicula]
. 4Kosti pánevní‚ křížová kost a kostrč
. 8Léze přesahující kost a kloubní chrupavku
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné
z položek C40–C41.4
. 9Kost a kloubní chrupavka NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch