II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43–C44)
C43Zhoubný melanom kůže
Patří sem:morfologické typy zařaditelné do M872–M879 s kódem chování /3
Nepatří sem:zhoubný melanom kůže pohlavních orgánů (C51–C52C60.–C63.–)
. 0Zhoubný melanom rtu
Nepatří sem:červený okraj rtu (C00.0–C00.2)
. 1Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
. 2Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
. 3Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
. 4Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
. 5Zhoubný melanom trupu
Anální:
. okraj
. kůže
Perianální kůže
Kůže prsu
Nepatří sem:řiť NS (C21.0)
. 6Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
. 7Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
. 8Zhoubný melanom přesahující kůži
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Zhoubný melanom kůže NS
Maligní melanom NS
C44Jiný zhoubný novotvar kůže
Patří sem:zhoubný novotvar:
. potních žláz
. mazových žláz
Nepatří sem:Kaposiho sarkom (C46.–)
zhoubný melanom kůže (C43.–)
kůže pohlavních orgánů (C51–C52C60.–C63.–)
. 0Kůže rtu
Bazocelulární karcinom rtu
Nepatří sem:zhoubný novotvar rtu (C00.–)
. 1Kůže očního víčka včetně koutku
Nepatří sem:pojivová tkáň očního víčka (C49.0)
. 2Kůže ucha a zevního zvukovodu
Nepatří sem:pojivová tkáň ucha (C49.0)
. 3Kůže jiných a neurčených částí obličeje
. 4Kůže vlasové části hlavy a krku
. 5Kůže trupu
Anální:
. okraj
. kůže
Perianální kůže
Kůže prsu
Nepatří sem:řiť NS (C21.0)
. 6Kůže horní končetiny včetně ramene
. 7Kůže dolní končetiny včetně kyčle
. 8Léze přesahující kůži
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Zhoubný novotvar kůže NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch