II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELU A MĚKKÉ TKÁNĚ (C45–C49)
C45Mezoteliom [mesothelioma]
Patří sem:morfologické typy zařaditelné (v MKN-O) pod M905 s kódem chování /3
. 0Mezoteliom pohrudnice (pleury)
Nepatří sem:jiné zhoubné novotvary pohrudnice (C38.4)
. 1Mezoteliom pobřišnice (peritonea)
Mezenterium – okruží
Mezokolon – okruží tračníku
Omentum – předstěra
Peritoneum (parietální)(pánevní)
Nepatří sem:jiné zhoubné novotvary peritonea (C48.–)
. 2Mezoteliom osrdečníku (perikardu)
Nepatří sem:jiné zhoubné novotvary perikardu (C38.0)
. 7Mezoteliom jiných lokalizací
. 9Mezoteliom NS
C46Kaposiho sarkom
Patří sem:morfologické typy zařaditelné do M9140 s kódem chováni /3
. 0Kaposiho sarkom kůže
. 1Kaposiho sarkom měkké tkáně
. 2Kaposiho sarkom patra
. 3Kaposiho sarkom mízních uzlin
. 7Kaposiho sarkom jiných lokalizací
. 8Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
. 9Kaposiho sarkom NS
C47Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy
Patří sem:sympatické a parasympatické
nervy a ganglia
. 0Periferní nervy hlavy‚ obličeje a krku
Nepatří sem:periferní nervy očnice (C69.6)
. 1Periferní nervy horní končetiny včetně ramene
. 2Periferní nervy dolní končetiny včetně boku
. 3Periferní nervy hrudníku
. 4Periferní nervy břicha
. 5Periferní nervy pánve
. 6Periferní nervy trupu NS
. 8Léze přesahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
C48Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
Nepatří sem:Kaposiho sarkom (C46.1)
mezoteliom (C45.–)
. 0Retroperitoneum
. 1Určené části peritonea
Mezenterium – okruží
Mezokolon – okruží tračníku
Omentum – předstěra
Peritoneum:
. parietální
. pánevní
. 2Peritoneum NS
. 8Léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
C49Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně
Patří sem:krevní céva
burza
chrupavka
fascie
tuk
vaz mimo děložního
mízní céva
sval
synovie
šlacha (pouzdro)
Nepatří sem:chrupavka:
. kloubní (C40–C41)
. hrtanu (C32.3)
. nosu (C30.0)
pojivová tkáň prsu (C50.–)
Kaposiho sarkom (C46.–)
mezoteliom (C45.–)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (C47.–)
peritoneum (C48.–)
retroperitoneum (C48.0)
. 0Pojivová a měkká tkáň hlavy‚ obličeje a krku
Pojivová tkáň:
. ucha
. očního víčka
Nepatří sem:pojivová tkáň očnice (C69.6)
. 1Pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
. 2Pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
. 3Pojivová a měkká tkáň hrudníku
Axila
Bránice
Velké cévy
Nepatří sem:srdce (C38.0)
prs (C50.–)
mediastinum – mezihrudí (C38.1–C38.3)
brzlík (C37)
. 4Pojivová a měkká tkáň břicha
Stěna břišní
Hypochondrium
. 5Pojivová a měkká tkáň pánve
Hýždě
Tříslo
Hráz
. 6Pojivová a měkká tkáň trupu NS
Záda NS
. 8Léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
Zhoubný novotvar pojivové a měkké tkáně‚ jehož primární ložisko nelze zařadit do žádné
z položek C47–C49.6
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Pojivová a měkká tkáň NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch