II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)
C50Zhoubný novotvar prsu
Patří sem:pojivová tkáň prsu
Nepatří sem:kůže prsu (C43.5C44.5)
. 0Bradavka – mamilla a dvorec – areola
. 1Střední část prsu
. 2Horní vnitřní kvadrant prsu
. 3Dolní vnitřní kvadrant prsu
. 4Horní zevní kvadrant prsu
. 5Dolní zevní kvadrant prsu
. 6Axilární část prsu
. 8Léze přesahující prs
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Prs NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch