II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (C60–C63)
Patří sem:kůže mužských pohlavních orgánů
C60Zhoubný novotvar pyje
. 0Předkožka [praeputium]
. 1Žalud [glans penis]
. 2Tělo pyje [corpus penis]
Corpus cavernosum
. 8Léze přesahující pyj
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Pyj [penis] NS
Kůže pyje NS
C61Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty
C62Zhoubný novotvar varlete
. 0Nesestouplé varle
Ektopické varle (lokalizace novotvaru)
Retinované varle (lokalizace novotvaru)
. 1Sestouplé varle
Skrotální varle
. 9Varle [testis] NS
C63Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů
. 0Nadvarle [epididymis]
. 1Semenný provazec [funiculus spermaticus]
. 2Šourek [scrotum]
Kůže skrota
. 7Jiné určené mužské pohlavní orgány
Semenný váček – vesicula seminalis
Tunica vaginalis
. 8Léze přesahující mužské pohlavní orgány
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné
z položek C60–C63.7
. 9Mužské pohlavní orgány NS
Mužské urogenitální ústrojí NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch