II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA‚ MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ
SOUSTAVY (C69–C72)
C69Zhoubný novotvar oka a očních adnex
Nepatří sem:pojivová tkáň očního víčka (C49.0)
kůže očního víčka (C43.1C44.1)
zrakový nerv (C72.3)
. 0Spojivka [conjunctiva]
. 1Rohovka [cornea]
. 2Sítnice [retina]
. 3Cévnatka [chorioidea]
. 4Řasnaté těleso [corpus ciliare]
. 5Slzná žláza [glandula lacrimalis] a slzovod [ductus lacrimalis]
. 6Očnice [orbita]
Pojivová tkáň očnice
Mimooční sval – musculus extraocularis
Periferní nervy očnice
Retrobulbární tkáň
Retrookulární tkáň
Nepatří sem:kost očnice (C41.0)
. 8Léze přesahující oko a oční adnexa
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Oko NS
Oční bulbus
C70Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
. 0Mozkové pleny [meninges cerebri]
. 1Míšní pleny [meninges spinales]
. 9Pleny [meninges] NS
C71Zhoubný novotvar mozku
Nepatří sem:mozkové nervy (C72.2–C72.5)
retrobulbární tkáň (C69.6)
. 0Mozek [cerebrum] mimo laloky a komory
Supratentorium NS
. 1Čelní lalok [lobus frontalis]
. 2Spánkový lalok [lobus temporalis]
. 3Temenní lalok [lobus parietalis]
. 4Týlní lalok [lobus occipitalis]
. 5Mozková komora
Nepatří sem:čtvrtá komora (C71.7)
. 6Mozeček [cerebellum]
. 7Mozkový kmen [truncus cerebri]
Čtvrtá komora
Infratentorium NS
. 8Léze přesahující mozek
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Mozek NS
C72Zhoubný novotvar míchy‚ mozkových nervů a jiných částí centrální nervové
soustavy
Nepatří sem:mozkomíšní pleny (C70.–)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (C47.–)
. 0Mícha [medulla spinalis]
. 1Cauda equina
. 2Čichový nerv [nervus olfactorius]
Bulbus olfactorius
. 3Zrakový nerv [nervus opticus]
. 4Sluchový nerv [nervus acusticus]
. 5Jiné a neurčené mozkové nervy
Mozkový nerv NS
. 8Léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary mozku a jiných částí centrální nervové soustavy‚ jejichž místo vzniku nelze
zařadit do žádné z položek C70–C72.5
. 9Centrální nervová soustava NS
Nervový systém NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch