II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍDATNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA‚ MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ
SOUSTAVY (C69–C72)
C69Zhoubný novotvar oka a očních adnex
Nepatří sem:pojivová tkáň očního víčka (C49.0)
kůže očního víčka (C43.1C44.1)
zrakový nerv (C72.3)
. 0Spojivka – conjunctiva
. 1Rohovka – cornea
. 2Sítnice – retina
. 3Cévnatka – chorioidea
. 4Řasnaté těleso – corpus ciliare
. 5Slzná žláza a slzovod – glandula lacrimalis et ductus lacrimalis
. 6Očnice – orbita
Pojivová tkáň očnice
Mimooční sval – musculus extraocularis
Periferní nervy očnice
Retrobulbární tkáň
Retrookulární tkáň
Nepatří sem:kost očnice (C41.0)
. 8Léze přesahující oko a oční adnexa
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Oko NS
Oční bulbus
C70Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
. 0Mozkové pleny – meninges cerebri
. 1Míšní pleny – meninges spinales
. 9Pleny – meninges NS
C71Zhoubný novotvar mozku
Nepatří sem:mozkové nervy (C72.2–C72.5)
retrobulbární tkáň (C69.6)
. 0Mozek – cerebrum – mimo laloky a komory
Supratentorium NS
. 1Čelní lalok – lobus frontalis
. 2Spánkový lalok – lobus temporalis
. 3Temenní lalok – lobus parietalis
. 4Týlní lalok – lobus occipitalis
. 5Mozková komora
Nepatří sem:čtvrtá komora (C71.7)
. 6Mozeček – cerebellum
. 7Mozkový kmen – truncus cerebri
Čtvrtá komora
Infratentorium NS
. 8Léze přesahující mozek
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Mozek NS
C72Zhoubný novotvar míchy‚ mozkových nervů a jiných částí centrální nervové
soustavy
Nepatří sem:mozkomíšní pleny (C70.–)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (C47.–)
. 0Mícha – medulla spinalis
. 1Cauda equina
. 2Čichový nerv – nervus olfactorius
Bulbus olfactorius
. 3Zrakový nerv – nervus opticus
. 4Sluchový nerv – nervus acusticus
. 5Jiné a neurčené mozkové nervy
Mozkový nerv NS
. 8Léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary mozku a jiných částí centrální nervové soustavy‚ jejichž místo vzniku nelze
zařadit do žádné z položek C70–C72.5
. 9Centrální nervová soustava NS
Nervový systém NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2014/4/1

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch