II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
(C73–C75)
C73Zhoubný novotvar štítné žlázy
C74Zhoubný novotvar nadledviny
. 0Kůra [cortex] nadledviny
. 1Dřeň [medulla] nadledviny
. 9Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)] NS
C75Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur
Nepatří sem:nadledvina (C74.–)
endokrinní část slinivky břišní (C25.4)
vaječník (C56)
varle (C62.–)
brzlík (C37)
štítná žláza (C73)
. 0Příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
. 1Hypofýza [glandula pituitaria]
. 2Ductus craniopharyngealis
. 3Epifýza – šišinka [glandula pinealis]
. 4Karotické tělísko [glomus caroticum]
. 5Aortické tělísko a jiná paraganglia
. 8Postižení více žláz s vnitřní sekrecí NS
Poznámka:Jestliže jsou lokalizace mnohočetného postižení známy‚ je třeba je zařazovat
odděleně.
. 9Žláza s vnitřní sekrecí NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch