II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH‚ SEKUNDÁRNÍCH
A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ (C76–C80)
C76Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací
Nepatří sem:zhoubný novotvar:
. urogenitálního ústrojí NS
  . ženského (C57.9)
  . mužského (C63.9)
. mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)
. neurčené lokalizace (C80.–)
. 0Hlava‚ obličej a krk
Tvář NS
Nos NS
. 1Hrudník
Podpaží – axila NS
Nitrohrudní NS
Hrudní NS
. 2Břicho
. 3Pánev
Tříslo NS
Lokalizace přesahující mezi soustavami v oblasti pánve
přepážka:
. rektovaginální
. rektovezikální
. 4Horní končetina
. 5Dolní končetina
. 7Jiné nepřesně určené lokalizace
. 8Léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
C77Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin
Nepatří sem:zhoubný novotvar mízních uzlin určený jako primární (C81–C86C96.–)
. 0Mízní uzliny hlavy‚ obličeje a krku
Supraklavikulární (nadklíčkové) mízní uzliny
. 1Nitrohrudní (intratorakální) mízní uzliny
. 2Nitrobřišní (intraabdominální) mízní uzliny
. 3Mízní uzliny podpažní (axilární) a horní končetiny
Pektorální mízní uzliny
. 4Mízní uzliny tříselné (inguinální) a dolní končetiny
. 5Nitropánevní (intrapelvické) mízní uzliny
. 8Mízní uzliny mnohočetných oblastí
. 9Mízní uzliny NS
C78Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy
. 0Sekundární zhoubný novotvar plic
. 1Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí (mediastina)
. 2Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice (pleury)
Zhoubný plicní výpotek NS
. 3Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených dýchacích orgánů
. 4Sekundární zhoubný novotvar tenkého střeva
. 5Sekundární zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
. 6Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea – pobřišnice
Zhoubný ascites NS
. 7Sekundární zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučovodů
. 8Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených trávicích orgánů
C79Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
. 0Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvičky
. 1Sekundární zhoubný novotvar močového měchýře a jiných neurčených močových
orgánů
. 2Sekundární zhoubný novotvar kůže
. 3Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen
. 4Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených částí nervové soustavy
. 5Sekundární zhoubný novotvar kosti a kostní dřeně
. 6Sekundární zhoubný novotvar vaječníku
. 7Sekundární zhoubný novotvar nadledviny
. 8Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací
. 9Sekundární zhoubný novotvar neurčené lokalizace
Karcinomatóza (sekundární)
Diseminovaná (sekundární):
. rakovina NS
. malignita NS
Generalizovaná (sekundární):
. rakovina NS
. malignita NS
Mnohočetná sekundární rakovina NS
Sarkomatóza (sekundární) NS
C80Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
. 0Zhoubný novotvar‚ primární lokalizace uvedena jako neznámá
Primární lokalizace neznámá
. 9Zhoubný novotvar NS
Rakovina NS
Karcinom NS
Malignita NS
Zhoubná kachexie NS
Mnohočetná rakovina NS
Nepatří sem:mnohočetná sekundární rakovina NS (C79.9)
sekundární zhoubný novotvar neurčené lokalizace (C79.9)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch