II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
NOVOTVARY IN SITU (D00–D09)
Poznámka:Mnoho novotvarů in situ je považováno a umístěno ve své existenci uvnitř kontinua
morfologické změny mezi dysplázií a invazivním novotvarem. Například pro cervikální
intraepitelovou neoplázii (CIN) jsou uznány tři stupně‚ z nichž třetí (CIN III.) zahrnuje obojí‚
těžkou dysplázii i karcinom in situ. Tento systém stupňování byl rozšířen na jiné orgány‚
jako je vulva a pochva. Do této skupiny jsou přiřazeny popisy III. stupně‚ intraepitelová
neoplázie s nebo bez uvedení závažnosti dysplázie; I. a II. stupeň jsou klasifikovány jako
dysplázie postihující orgánovou soustavu a měly by být řazeny do kapitoly odpovídající
tělesné soustavě.
Patří sem:Bowenova nemoc
erytroplázie
morfologické typy s kódem chování /2
Queyratova erytroplázie
D00Karcinom in situ dutiny ústní‚ jícnu a žaludku
Nepatří sem:melanom in situ (D03.–)
. 0Ret‚ dutina ústní a hltan
Aryepiglotická řasa:
. NS
. hypofaryngeální strana
. okrajové pásmo
Červený okraj rtu
Nepatří sem:aryepiglotická řasa‚ hrtanová strana epiglottis:
. NS (D02.0)
. suprahyoidní část (D02.0)
kůže rtu (D03.0D04.0)
. 1Jícen
. 2Žaludek
D01Karcinom in situ jiných a neurčených trávicích orgánů
Nepatří sem:melanom in situ (D03.–)
. 0Tlusté střevo
Nepatří sem:rektosigmoideální spojení (D01.1)
. 1Rektosigmoideální spojení
. 2Konečník
. 3Řiť a řitní kanál
Nepatří sem:anální:
. okraj (D03.5D04.5)
. kůže (D03.5D04.5)
perianální kůže (D03.5D04.5)
. 4Jiné a neurčené části střeva
Nepatří sem:Vaterova ampula (D01.5)
. 5Játra‚ žlučník a žlučové cesty
Vaterova ampula
. 7Jiné určené trávicí orgány
Slinivka břišní
. 9Trávicí orgány NS
D02Karcinom in situ středního ucha a dýchací soustavy
Nepatří sem:melanom in situ (D03.–)
. 0Hrtan
Aryepiglotická řasa‚ hrtanová strana
Epiglottis (suprahyoidní část)
Nepatří sem:aryepiglotická řasa:
. NS (D00.0)
. hypofaryngeální strana (D00.0)
. okrajové pásmo (D00.0)
. 1Průdušnice
. 2Průduška a plíce
. 3Jiné části dýchací soustavy
Vedlejší dutiny
Střední ucho
Nosní dutiny
Nepatří sem:ucho (zevní)(kůže) (D03.2D04.2)
nos:
. NS (D09.7)
. kůže (D03.3D04.3)
. 4Dýchací soustava NS
D03Melanom in situ
Patří sem:morfologické typy M872–M879 s kódem chování /2
. 0Melanom in situ rtu
. 1Melanom in situ očního víčka včetně koutku
. 2Melanom in situ ucha a zevního zvukovodu
. 3Melanom in situ jiných a neurčených částí obličeje
. 4Melanom in situ vlasové části hlavy a krku
. 5Melanom in situ trupu
Anální:
. okraj
. kůže
Prs (kůže)(měkká tkáň)
Perianální kůže
. 6Melanom in situ horní končetiny včetně ramene
. 7Melanom in situ dolní končetiny včetně boku
. 8Melanom in situ jiných lokalizací
. 9Melanom in situ NS
D04Karcinom in situ kůže
Nepatří sem:Queyratova erytroplázie (penisu) NS (D07.4)
melanom in situ (D03.–)
. 0Kůže rtu
Nepatří sem:červený okraj rtu (D00.0)
. 1Kůže očního víčka včetně koutku
. 2Kůže ucha a zevního zvukovodu
. 3Kůže jiných a neurčených částí obličeje
. 4Kůže vlasové části hlavy a krku
. 5Kůže trupu
Anální:
. okraj
. kůže
Perinální kůže
Kůže prsu
Nepatří sem:řiť NS (D01.3)
kůže pohlavních orgánů (D07.–)
. 6Kůže horní končetiny včetně ramene
. 7Kůže dolní končetiny včetně boku
. 8Kůže jiných lokalizací
. 9Kůže NS
D05Karcinom in situ prsu
Nepatří sem:kůže prsu (D04.5)
melanom in situ prsu (kůže) (D03.5)
. 0Lobulární karcinom in situ
. 1Intraduktální karcinom in situ
. 7Jiný karcinom in situ prsu
. 9Karcinom in situ prsu NS
D06Karcinom in situ hrdla děložního
Patří sem:cervikální intraepitelová neoplázie [CIN]‚ stupeň III‚ s nebo bez zmínky
o závažnosti dysplázie
Nepatří sem:melanom in situ hrdla děložního (D03.5)
těžká dysplázie hrdla děložního NS (N87.2)
. 0Endocervix
. 1Exocervix
. 7Jiné části hrdla děložního
. 9Hrdlo děložní [cervix uteri] NS
D07Karcinom in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů
Nepatří sem:melanom in situ (D03.5)
. 0Endometrium
. 1Vulva
Intraepitelová neoplázie vulvy [VIN]‚ stupeň III‚ s nebo bez zmínky o závažnosti dysplázie
Nepatří sem:těžká dysplázie vulvy NS (N90.2)
. 2Pochva
Intraepitelová neoplázie [VAIN]‚ stupeň III‚ s nebo bez zmínky o závažnosti dysplázie
Nepatří sem:těžká dysplázie vaginy NS (N89.2)
. 3Jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
. 4Penis
Queyratova erytroplázie NS
. 5Prostata
Nepatří sem:dysplázie prostaty low grade (nízkého stupně) (N42.3)
. 6Jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
D09Karcinom in situ jiných a neurčených lokalizací
Nepatří sem:melanom in situ (D03.–)
. 0Močový měchýř
. 1Jiné a NS močové orgány
. 2Oko
Nepatří sem:kůže očního víčka (D04.1)
. 3Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
Nepatří sem:endokrinní část slinivky břišní (D01.7)
vaječník (D07.3)
varle (D07.6)
. 7Karcinom in situ jiných určených lokalizací
. 9Karcinom in situ NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch