II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
NEZHOUBNÉ NOVOTVARY (D10–D36)
Patří sem:morfologické typy s kódem chování /0
D10Nezhoubný novotvar úst a hltanu
. 0Ret
Ret (uzdička)(vnitřní strana)(sliznice) a (červený okraj)
Nepatří sem:kůže rtu (D22.0D23.0)
. 1Jazyk
Jazyková mandle
. 2Ústní spodina
. 3Jiné a neurčené části úst
Drobná slinná žláza NS
Nepatří sem:odontogenní nezhoubné novotvary (D16.4–D16.5)
sliznice rtu (D10.0)
nosohltanová strana měkkého patra (D10.6)
. 4Mandle
Mandle – tonsilla (patrová)(krční)
Nepatří sem:jazyková mandle (D10.1)
hltanová mandle (D10.6)
fossa tonsillaris (D10.5)
tonzilární oblouky (D10.5)
. 5Jiné části orofaryngu
Epiglottis‚ přední strana
Fossa tonsillaris
Tonzilární oblouky
Vallecula
Nepatří sem:epiglottis:
. NS (D14.1)
. suprahyoidní část (D14.1)
. 6Nosohltan [nasopharynx]
Hltanová mandle
Zadní okraj nosní přepážky a choana
. 7Hypofarynx
. 9Hltan NS
D11Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy
Nepatří sem:nezhoubné novotvary drobných slinných žláz‚ které se zařazují podle své
anatomické lokalizace
nezhoubné novotvary drobných slinných žláz NS (D10.3)
. 0Žláza příušní [glandula parotis]
. 7Jiné velké slinné žlázy
Žláza:
. podjazyková – sublingvální
. podčelistní – submandibulární
. 9Velká slinná žláza NS
D12Nezhoubný novotvar tlustého střeva‚ konečníku‚ řitního kanálu a řiti
. 0Slepé střevo [caecum]
Ileocekální chlopeň
. 1Červovitý přívěsek [appendix]
. 2Vzestupný tračník [colon ascendens]
. 3Příčný tračník [colon transversum]
Jaterní ohbí
Slezinné ohbí
. 4Sestupný tračník [colon descendens]
. 5Esovitý tračník [colon sigmoideum]
. 6Tračník [colon] NS
Adenomatóza tračníku
Tlusté střevo NS
Polypóza tračníku (hereditární)
Familiární adenomatózní polypóza
. 7Rektosigmoidální spojení
. 8Konečník [rectum]
. 9Řitní kanál a řiť
Nepatří sem:řitní – anální:
. okraj (D22.5D23.5)
. kůže (D22.5D23.5)
perinální kůže (D22.5D23.5)
D13Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy
. 0Jícen
. 1Žaludek
. 2Dvanáctník
. 3Jiné a neurčené části tenkého střeva
. 4Játra
Intrahepatální žlučové cesty
. 5Extrahepatální žlučové cesty
. 6Slinivka břišní
Nepatří sem:endokrinní část slinivky břišní (D13.7)
. 7Endokrinní část slinivky břišní
Novotvar z ostrůvkových buněk
Langerhansovy ostrůvky
. 9Nepřesně definované místo v trávicí soustavě
Trávicí soustava NS
Střevo NS
Slezina
D14Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy
. 0Střední ucho‚ nosní dutina a vedlejší dutiny nosní
Nosní chrupavka
Nepatří sem:zevní zvukovod (D22.2D23.2)
kost(i):
. ucha (D16.4)
. nosu (D16.4)
chrupavka ušní (D21.0)
ucho (zevní)(kůže) (D22.2D23.2)
nos:
. NS (D36.7)
. kůže (D22.3D23.3)
bulbus olfactorius (D33.3)
polyp:
. vedlejší nosní dutiny (J33.8)
. ucha (středního) (H74.4)
. nosní dutiny (J33.–)
zadní okraj nosní přepážky a choana (D10.6)
. 1Hrtan
Epiglottis (suprahyoidní část)
Nepatří sem:epiglottis‚ přední strana (D10.5)
polyp hlasivky a hrtanu (J38.1)
. 2Průdušnice
. 3Průduška a plíce
. 4Dýchací soustava NS
D15Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů
Nepatří sem:mezotel (D19.–)
. 0Brzlík
. 1Srdce
Nepatří sem:velké cévy (D21.3)
. 2Mediastinum
. 7Jiné určené nitrohrudní orgány
. 9Nitrohrudní orgán NS
D16Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
Nepatří sem:pojivová tkáň:
. ucha (D21.0)
. očního víčka (D21.0)
. hrtanu (D14.1)
. nosu (D14.0)
synovie (D21.–)
. 0Lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
. 1Krátké kosti horní končetiny
. 2Dlouhé kosti dolní končetiny
. 3Krátké kosti dolní končetiny
. 4Kosti lebky a obličeje
Horní čelist (horní část)
Kosti očnice
Nepatří sem:kost dolní čelisti (D16.5)
. 5Kost dolní čelisti
. 6Páteř
Nepatří sem:křížová kost a kostrč (D16.8)
. 7Žebra‚ hrudní a klíční kost
. 8Kosti pánevní‚ křížová kost a kostrč
. 9Kost a kloubní chrupavka NS
D17Nezhoubný lipomatózní novotvar
Patří sem:morfologické typy M885–M888 s kódem chování /0
. 0Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy‚ obličeje a krku
. 1Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
. 2Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
. 3Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných a neurčených lokalizací
. 4Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
. 5Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
Nepatří sem:peritoneum a retroperitoneum (D17.7)
. 6Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
. 7Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
Peritoneum
Retroperitoneum
. 9Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
Lipom NS
D18Hemangiom a Iymfangiom kterékoliv lokalizace
Patří sem:morfologické typy M912–M917 s kódem chování /0
Nepatří sem:modrý nebo pigmentový névus (D22.–)
. 0Hemangiom kterékoliv lokalizace
Angiom NS
. 1Lymfangiom kterékoliv lokalizace
D19Nezhoubné novotvary mezotelu
Patří sem:morfologické typy M905 s kódem chování /0
. 0Mezotel pleury
. 1Mezotel peritonea
. 7Mezotel jiné lokalizace
. 9Mezotel NS
Nezhoubný mezoteliom NS
D20Nezhoubné novotvary měkké tkáně retroperitonea a peritonea
Nepatří sem:nezhoubný tukový novotvar peritonea a retroperitonea (D17.7)
mezotel (D19.–)
. 0Retroperitoneum
. 1Peritoneum
D21Jiné nezhoubné novotvary pojivové a jiných měkkých tkání
Patří sem:velké cévy
burza
chrupavka
povázka
tuk
vaz s výjimkou děložního
Truncus lymphaticus
sval
synovie
šlacha (pouzdro)
Nepatří sem:chrupavka
. kloubní (D16.–)
. hrtanu (D14.1)
. nosu (D14.0)
pojivová tkáň prsu (D24)
hemangiom (D18.0)
lipomatózní novotvary (D17.–)
lymfangiom (D18.1)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (D36.1)
peritoneum (D20.1)
retroperitoneum (D20.0)
děložní:
. leiomyom (D25.–)
. všechny vazy (D28.2)
cévní tkáň (D18.–)
. 0Pojivová a jiná měkká tkáň hlavy‚ obličeje a krku
Pojivová tkáň:
. ucha
. očního víčka
Nepatří sem:pojivová tkáň očnice (D31.6)
. 1Pojivová a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
. 2Pojivová a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně kyčle
. 3Pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
Axila
Bránice
Velké cévy
Nepatří sem:srdce (D15.1)
mediastinum (D15.2)
brzlík – thymus (D15.0)
. 4Pojivová a jiná měkká tkáň břicha
. 5Pojivová a jiná měkká tkáň pánve
Nepatří sem:děložní:
. leiomyom (D25.–)
. všechny vazy (D28.2)
. 6Pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
Záda NS
. 9Pojivová a jiná měkká tkáň NS
D22Melanocytové névy
Patří sem:morfologické typy M872–M879 s kódem chování /0
névus:
. NS
. modrý
. vlasový
. pigmentový
. 0Melanocytový névus rtu
. 1Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
. 2Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
. 3Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
. 4Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
. 5Melanocytový névus trupu
Análního:
. okraje
. kůže
Perianální kůže
Kůže prsu
. 6Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
. 7Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
. 9Melanocytové névy NS
D23Jiné nezhoubné novotvary kůže
Patří sem:nezhoubný novotvar:
. vlasových folikulů
. seboroických žláz
. potních žláz
Nepatří sem:nezhoubné lipomatózní novotvary (D17.0–D17.3)
melanocytové névy (D22.–)
. 0Kůže rtu
Nepatří sem:červený okraj rtu (D10.0)
. 1Kůže očního víčka včetně koutku
. 2Kůže ucha a zevního zvukovodu
. 3Kůže jiných a neurčených částí obličeje
. 4Kůže vlasové části hlavy a krku
. 5Kůže trupu
Anální:
. okraj
. kůže
Perianální kůže
Kůže prsu
Nepatří sem:řiť NS (D12.9)
kůže pohlavních orgánů (D28–D29)
. 6Kůže horní končetiny včetně ramene
. 7Kůže dolní končetiny včetně boku
. 9Kůže NS
D24Nezhoubné novotvary prsu
Prs:
. pojivová tkáň
. měkké části
Nepatří sem:nezhoubná dysplázie prsů (N60.–)
kůže prsu (D22.5D23.5)
D25Leiomyom dělohy
Patří sem:nezhoubné novotvary dělohy s morfologickým typem M 889 a kódem chování /0
fibromyom dělohy
. 0Submukózní leiomyom dělohy
. 1Intramurální leiomyom dělohy
. 2Subsérózní leiomyom dělohy
. 9Leiomyom dělohy NS
D26Jiné nezhoubné novotvary dělohy
. 0Hrdlo děložní [cervix uteri]
. 1Tělo děložní [corpus uteri]
. 7Jiná část dělohy
. 9Děloha NS
D27Nezhoubný novotvar vaječníku
D28Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
Patří sem:adenomatózní polyp kůže ženských pohlavních orgánů
kůže ženských pohlavních orgánů
. 0Vulva
. 1Pochva [vagina]
. 2Vejcovod a vazy děložní
Vejcovod (tuba uterina Fallopii)
Děložní vaz (široký)(oblý)
. 7Jiné určené ženské pohlavní orgány
. 9Ženské pohlavní orgány NS
D29Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
Patří sem:kůže mužských pohlavních orgánů
. 0Pyj [penis]
. 1Předstojná žláza – prostata
Nepatří sem:adenomatózní hyperplázie prostaty (N40)
prostatické(-á):
. zbytnění (N40)
. hypertrofie (N40)
. 2Varle [testis]
. 3Nadvarle [epididymis]
. 4Šourek [scrotum]
Kůže skrota
. 7Jiné části mužských pohlavních orgánů
Semenný váček
Semenný provazec
Tunica vaginalis
. 9Mužský pohlavní orgán NS
D30Nezhoubný novotvar močových orgánů
. 0Ledvina
Nepatří sem:ledvinná(-é):
. kalichy (D30.1)
. pánvička (D30.1)
. 1Ledvinná pánvička [pelvis renalis]
. 2Močovod [ureter]
Nepatří sem:ústí močovodu do močového měchýře (D30.3)
. 3Močový měchýř [vesica urinaria]
Ústí močovodu do močového měchýře
Vnitřní ústí močové trubice
. 4Močová trubice [urethra]
Nepatří sem:vnitřní ústí močové trubice (D30.3)
. 7Jiné močové orgány
Parauretrální žlázy
. 9Močový orgán NS
Močové ústrojí NS
D31Nezhoubný novotvar oka a očních adnex
Nepatří sem:pojivová tkáň očního víčka (D21.0)
zrakový nerv (D33.3)
kůže očního víčka (D22.1D23.1)
. 0Spojivka [conjunctiva]
. 1Rohovka [cornea]
. 2Sítnice [retina]
. 3Cévnatka [chorioidea]
. 4Řasnaté těleso [corpus ciliare]
. 5Slzná žláza a slzovod
Slzný váček
Ductus nasolacrimalis
. 6Očnice [orbita] NS
Pojivová tkáň očnice
Mimooční sval
Periferní nervy očnice
Retrobulbární tkáň
Retrookulární tkáň
Nepatří sem:kost očnice (D16.4)
. 9Oko NS
Oční bulbus
D32Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen
. 0Mozkové pleny [meninges cerebri]
. 1Míšní pleny [meninges spinales]
. 9Pleny [meninges] NS
Meningeom NS
D33Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
Nepatří sem:angiom (D18.0)
mozkomíšní pleny (D32.–)
periferní nervy a autonomní nervová soustava (D36.1)
retrookulární tkáň (D31.6)
. 0Mozek supratentoriální
Mozková komora – ventriculum cerebri
Mozek – cerebrum
Čelní lalok – lobus frontalis
Týlní lalok – lobus occipitalis
Temenní lalok – lobus parietalis
Spánkový lalok – lobus temporalis
Nepatří sem:čtvrtá komora (D33.1)
. 1Mozek infratentoriální
Mozkový kmen
Mozeček – cerebellum
Čtvrtá komora
. 2Mozek NS
. 3Mozkové nervy
Bulbus olfactorius
. 4Mícha
. 7Jiné určené části centrální nervové soustavy
. 9Centrální nervová soustava NS
D34Nezhoubný novotvar štítné žlázy
D35Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí
Nepatří sem:endokrinní část slinivky břišní (D13.7)
vaječník (D27)
varle (D29.2)
brzlík (D15.0)
. 0Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)]
. 1Příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
. 2Hypofýza [glandula pituitaria]
. 3Ductus craniopharyngealis
. 4Epifýza – šišinka [glandula pinealis]
. 5Karotické tělísko [glomus caroticum]
. 6Aortické tělísko a jiná paraganglia
. 7Jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
. 8Postižení více žláz s vnitřní sekrecí
. 9Žláza s vnitřní sekrecí NS
D36Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
. 0Mízní uzliny
. 1Periferní nervy a autonomní nervová soustava
Nepatří sem:periferní nervy očnice (D31.6)
. 7Jiné určené lokalizace
Nos NS
. 9Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch