II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ (D37–D48)
Poznámka:Položky D37–D48 zařazují podle lokalizace novotvary nejistého nebo neznámého chování‚
tj. kde je pochybnost‚ zda novotvar je zhoubný nebo nezhoubný. Takové novotvary mají
v klasifikaci morfologie novotvarů vyhrazen kód chování /1.
D37Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů
. 0Ret‚ dutina ústní a hltan
Aryepiglotický přehyb (řasa):
. NS
. hypofaryngeální plocha
. marginální zóna
Velké a malé slinné žlázy
Červený okraj rtu
Nepatří sem:aryepiglotická řasa‚ hrtanová plocha (D38.0)
epiglottis:
. NS (D38.0)
. suprahyoidní část (D38.0)
kůže rtu (D48.5)
. 1Žaludek
. 2Tenké střevo
. 3Červovitý přívěsek
. 4Tlusté střevo
. 5Konečník
Rektosigmoidální spojení
. 6Játra‚ žlučník a žlučovody
Vaterská papila
. 7Jiné trávicí orgány
Anální:
. kanál
. svěrač
Řiť NS
Střevo NS
Jícen
Slinivka břišní
Nepatří sem:anální
. hrana (D48.5)
. kůže (D48.5)
perianální kůže (D48.5)
. 9Trávicí orgán NS
D38Novotvary nejistého nebo neznámého chování středního ucha a dýchacích
a nitrohrudních orgánů
Nepatří sem:srdce (D48.7)
. 0Hrtan
Aryepiglotická řasa‚ hrtanová plocha
Epiglottis (suprahyoidní část)
Nepatří sem:aryepiglotická řasa:
. NS (D37.0)
. hypofaryngeální plocha (D37.0)
. marginální zóna (D37.0)
. 1Průdušnice‚ průduška a plíce
. 2Pohrudnice (pleura)
. 3Mezihrudí (mediastinum)
. 4Brzlík [thymus]
. 5Jiné dýchací orgány
Přídatné dutiny
Nosní chrupavka
Střední ucho
Dutina nosní
Nepatří sem:ucho (zevní)(kůže) (D48.5)
nos(-u):
. NS (D48.7)
. kůže (D48.5)
. 6Dýchací orgán NS
D39Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů
. 0Děloha
. 1Vaječník
. 2Placenta
Chorioadenoma destruens
Hydatidózní (hydatidiformní) mola:
. invazivní
. maligní (zhoubná)
Nepatří sem:mola hydatidosa NS (O01.9)
. 7Jiné ženské pohlavní orgány
Kůže ženských pohlavních orgánů
. 9Ženský pohlavní orgán NS
D40Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů
. 0Předstojná žláza – prostata
. 1Varle [testis]
. 7Jiné mužské pohlavní orgány
Kůže mužských pohlavních orgánů
. 9Mužský pohlavní orgán NS
D41Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů
. 0Ledvina
Nepatří sem:ledvinná pánvička (D41.1)
. 1Ledvinná pánvička [pelvis renalis]
. 2Močovod [ureter]
. 3Močová trubice [urethra]
. 4Močový měchýř [vesica urinaria]
. 7Jiné močové orgány
. 9Močový orgán NS
D42Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
. 0Mozkové pleny [meninges cerebri]
. 1Míšní pleny [meninges spinales]
. 9Pleny [meninges] NS
D43Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové
soustavy
Nepatří sem:periferní nervy a autonomní nervová soustava (D48.2)
. 0Mozek supratentoriální
Mozková komora – ventriculum cerebri
Mozek – cerebrum
Čelní lalok – lobus frontalis
Týlní lalok – lobus occipitalis
Temenní lalok – lobus parietalis
Spánkový lalok – lobus temporalis
Nepatří sem:čtvrtá komora (D43.1)
. 1Mozek infratentoriální
Mozkový kmen
Mozeček – cerebellum
Čtvrtá komora
. 2Mozek NS
. 3Mozkové nervy
. 4Mícha
. 7Jiné určené části centrální nervové soustavy
. 9Centrální nervová soustava NS
D44Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí
Nepatří sem:endokrinní část slinivky břišní (D37.7)
vaječník (D39.1)
varle (D40.1)
brzlík (D38.4)
. 0Štítná žláza [glandula thyroidea]
. 1Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)]
. 2Příštítná žláza [glandula parathyroidea]
. 3Hypofýza [glandula pituitaria]
. 4Ductus craniopharyngealis
. 5Epifýza – šišinka [glandula pinealis]
. 6Karotické tělísko [glomus caroticum]
. 7Aortické tělísko a jiná paraganglia
. 8Postižení více žláz s vnitřní sekrecí
Mnohočetná endokrinní adenomatóza
. 9Žláza s vnitřní sekrecí NS
D45Pravá polycytemie [polycythaemia vera]
Poznámka:Pravá polycytemie byla v MKN-O-3 reklasifikována s maligním kódem. Přesto je
pro pravou polycytemii nadále používán kód D45 ze skupiny Novotvarů
nejistého nebo neznámého chování. Modifikace bude provedena až v rámci
nové MKN-11.
D46Myelodysplastické syndromy
Patří sem:myelodysplastický syndrom ve spojení s alkylačními činidly
myelodyslastický syndrom ve spojení s epipodofylotoxinem
myelodysplastický syndrom ve spojení s terapií NS
Nepatří sem:aplastická anemie způsobená léky (D61.1)
. 0Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů‚ uvedeno
Poznámka:bez sideroblastů‚ bez přebytku blastů
. 1Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
. 2Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
RAEB I
RAEB II
. 4Refrakterní anemie NS
. 5Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
. 6Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
5 q-minus syndrom
. 7Jiné myelodysplastické syndromy
Nepatří sem:chronická myelomonocytická leukemie (C93.1)
. 9Myelodysplastický syndrom NS
Myelodysplasia NS
Preleukemie (preleukemický syndrom) NS
D47Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní‚ krvetvorné
a příbuzné tkáně
. 0Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk
Indolentní systémová mastocytóza
Nádory z kmenových buněk NS
Mastocytom NS
Systémová mastocytóza spojená s klonálním hematopoetickým non-mastocytárním
onemocněním (SM-AHNMD)
Nepatří sem:mastocytóza (vrozená) (kožní) (Q82.2)
. 1Chronická myeloproliferativní nemoc
Chronická neutrofilní leukemie
Myeloproliferativní nemoc NS
Nepatří sem:atypická chronická myeloidní leukemie (C92.2)
chronická myeloidní leukemie [CML]‚ BCR/ABL-pozitivní (C92.1)
. 2Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)
. 3Esenciální (hemoragická) trombocytemie
Idiopatická hemoragická trombocytemie
. 4Osteomyelofibróza
Chronická idiopatická myelofibróza
Myelofibróza (idiopatická) (s myeloidní metaplazií)
Myeloskleróza (megakaryocytická) s myeloidní metaplazií
Sekundární myelofibróza u myeloproliferativní nemoci
Nepatří sem:akutní myelofibróza (C94.4)
. 5Chronická eosinofilní leukemie (hypereosinofilní syndrom)
. 7Jiné určené novotvary nejistého nebo neznámého chování‚ mízní‚ hematopoetické
a příbuzné tkáně
Histiocytické nádory nejistého nebo neznámého chování
. 9Novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní‚ hematopoetické a příbuzné tkáně
NS
Lymfoproliferativní nemoc NS
D48Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací
Nepatří sem:neurofibromatóza (Q85.0)
. 0Kost a kloubní chrupavka
Nepatří sem:chrupavka:
. ucha (D48.1)
. hrtanu (D38.0)
. nosu (D38.5)
pojivová tkáň očního víčka (D48.1)
synovie (D48.1)
. 1Pojivová a jiná měkká tkáň
Pojivová tkáň:
. ucha
. očního víčka
Nepatří sem:chrupavka:
. kloubní (D48.0)
. hrtanu (D38.0)
. nosu (D38.5)
pojivová tkáň prsu (D48.6)
. 2Periferní nervy a autonomní nervová soustava
Nepatří sem:periferní nervy očnice (D48.7)
. 3Retroperitoneum
. 4Peritoneum
. 5Kůže
Anální:
. hrana
. kůže
Perianální kůže
Kůže prsu
Kůže rtu
Nepatří sem:řiť NS (D37.7)
kůže pohlavních orgánů (D39.7D40.7)
červený okraj rtu (D37.0)
. 6Prs
Pojivová tkáň prsu
Cystosarcoma phyllodes
Nepatří sem:kůže prsu (D48.5)
. 7Jiné určené lokalizace
Oko
Srdce
Periferní nervy očnice
Nepatří sem:pojivová tkáň (D48.1)
kůže očního víčka (D48.5)
. 9Novotvary nejistého nebo neznámého chování NS
Bujení NS
Nádor NS
Novotvar NS
Tumor NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch