III. kapitola
NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
A NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D50–D89)
Nepatří sem:autoimunitní (systémová) nemoc NS (M35.9)
některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
D50–D53Nutriční anemie
D55–D59Hemolytické anemie
D60–D64Aplastické a jiné anemie
D65–D69Poruchy koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy
D70–D77Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
D80–D89Některé poruchy imunity
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
D63*Anemie při chronických nemocech zařazených jinde
D77*Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7