VII. kapitola
NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00–H59)
Nepatří sem:některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
H00–H06Nemoci očního víčka‚ slzného ústrojí a očnice
H10–H13Onemocnění spojivky
H15–H22Nemoci skléry‚ rohovky‚ duhovky a řasnatého tělesa
H25–H28Onemocnění čočky
H30–H36Nemoci cévnatky (chorioidey) a sítnice (retiny)
H40–H42Glaukom
H43–H45Nemoci sklivce a očního bulbu
H46–H48Nemoci zrakového nervu a zrakových drah
H49–H52Poruchy očních svalů‚ binokulárního pohybu‚ akomodace a refrakce
H53–H54Poruchy vidění a slepota
H55–H59Jiné nemoci oka a očních adnex
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
H03*Nemoci očního víčka při nemocech zařazených jinde
H06*Onemocnění slzného ústrojí a očnice při nemocech zařazených jinde
H13*Onemocnění spojivky při nemocech zařazených jinde
H19*Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H22*Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H28*Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H32*Chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H36*Onemocnění sítnice při nemocech zařazených jinde
H42*Glaukom při nemocech zařazených jinde
H45*Nemoci sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H48*Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H58*Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7