VII. kapitola
NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00–H59)
NEMOCI SKLÉRY‚ ROHOVKY‚ DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA (H15–H22)
H15Nemoci skléry (bělimy)
. 0Skleritida
. 1Episkleritida
. 8Jiná onemocnění skléry
Ekvatoriální stafylom
Sklerektázie
Nepatří sem:degenerativní myopie (H44.2)
. 9Nemoci skléry NS
H16Zánět rohovky (keratitida)
. 0Vřed rohovky [ulcus corneae]
Vřed:
. rohovky:
  . NS
  . centrální
  . marginální
  . perforovaný
  . kruhový
  . s hypopyem
  . Moorenův
. 1Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
Keratitis:
. areolaris
. filamentosa
. nummularis
. stellata
. striata
. superficialis punctata
Fotokeratitida
Sněžná slepota
. 2Zánět rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)
Keratokonjunktivitida:
. NS
. expoziční
. neurotrofická
. flyktenózní
Ophtalmia nodosa
Povrchová keratitida s konjunktivitidou
. 3Keratitida intersticiální a hluboká
. 4Neovaskularizace rohovky
Pannus (corneae)
Kolabované cévy (rohovky)
. 8Jiná keratitida
. 9Keratitida NS
H17Rohovkové jizvy a zákaly
. 0Adherující leukom
. 1Jiný centrální rohovkový zákal
. 8Jiné rohovkové jizvy a zákaly
. 9Rohovková jizva a zákal NS
H18Jiné nemoci rohovky
. 0Rohovková pigmentace a depozita
Haematocornea
Kayserův–Fleischerův prstenec
Krukenbergovo vřeténko
Staehliho linie
Jestliže je způsobena léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 1Bulózní keratopatie
Nepatří sem:Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty (H59.0)
. 2Jiný edém rohovky
. 3Změny v rohovkových vrstvách
Rýha v Descemetově membráně
Ruptura
. 4Degenerace rohovky
Arcus senilis
Zonulární keratopatie
Nepatří sem:Moorenův vřed (H16.0)
. 5Dědičné dystrofie rohovky
Dystrofie:
. rohovky:
  . epitelová
  . granulární
  . mřížková
  . skvrnitá
. Fuchsova
. 6Keratokonus
. 7Jiné deformace rohovky
Ektázie rohovky
Stafylom rohovky
Descemetokéla
Nepatří sem:vrozené vady rohovky (Q13.3–Q13.4)
. 8Jiná určená onemocnění rohovky
Anestezie rohovky
Hypestezie
Recidivující eroze
. 9Nemoc rohovky NS
H19*Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
. 0*Skleritida a episkleritida při nemocech zařazených jinde
Syfilitická episkleritida (A52.7+)
Tuberkulózní episkleritida (A18.5+)
Herpes zosterová skleritida (B02.3+)
. 1*Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex (B00.5+)
Dendritická a disciformní keratitida
. 2*Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech
Keratitida a keratokonjunktivitida (intersticiální) při:
. akantamoebóze (B60.1+)
. spalničkách (B05.8+)
. syfilis (A50.3+)
. tuberkulóze (A18.5+)
. Herpes (zoster) (B02.3+)
Epidemická keratokonjunktivitida (B30.0+)
. 3*Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech zařazených jinde
Keratokonjunktivitis sicca (M35.0+)
. 8*Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
Keratokonus při Downově syndromu (Q90.–+)
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitida
. 0Akutní a subakutní iridocyklitida
Uveitis anterior akutní‚ recidivující nebo subakutní
Cyklitida
Iritida
. 1Chronická iridocyklitida
. 2Fakolytická iridocyklitida
. 8Jiná iridocyklitida
. 9Iridocyklitida NS
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
Nepatří sem:uveitis sympatika (H44.1)
. 0Hyphaema
Nepatří sem:hyphaema úrazová (S05.1)
. 1Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
Neovaskularizace duhovky a řasnatého tělesa
Rubeóza duhovky
. 2Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
Degenerace:
. duhovky (pigmentová)
. okraje zornice
Iridoschisis
Atrofie duhovky (esenciální)(progresivní)
Miotická pupilární cysta
Průsvitnost duhovky
. 3Cysta duhovky‚ řasnatého tělesa a přední komory
Cysta duhovky‚ řasnatého tělesa a přední komory:
. NS
. exsudativní
. implantační
. parazitární
Nepatří sem:miotická pupilární cysta (H21.2)
. 4Zornicové – pupilární membrány
Iris „bombé”
Pupilární:
. okluze
. sekluze
. 5Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
Goniosynechie
lridodialýza
Zúžení komorového úhlu
Synechie (duhovky):
. NS
. přední
. zadní
Nepatří sem:korektopie (ectopia pupillae) (Q13.2)
. 8Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
. 9Nemoci duhovky a řasnatého tělesa NS
H22*Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
. 0*Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Iridocyklitida při:
. gonokokové infekci (A54.3+)
. virové infekci Herpes simplex (B00.5+)
. syfilis (sekundární) (A51.4+)
. tuberkulóze (A18.5+)
. infekcích Herpes zoster (B02.3+)
. 1*Iridocyklitida při jiných nemocech zařazených jinde
Iridocyklitida při:
. ankylozující spondylitidě (M45+)
. sarkoidóze (D86.8+)
. 8*Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch