VII. kapitola
NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00–H59)
PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA (H53–H54)
H53Poruchy vidění
. 0Amblyopie z anopsie
Amblyopie:
. anizometropická
. deprivační
. při strabizmu
. 1Subjektivní poruchy vidění
Astenopie
Denní slepota
Hemeralopie
Metamorfopsie
Fotofobie
Jiskřící skotom
Náhlá ztráta vidění
Vidění světelných kruhů
Nepatří sem:zrakové halucinace (R44.1)
. 2Diplopie
Dvojité vidění
. 3Jiné poruchy binokulárního vidění
Abnormální retinální korespondence
Fúze s vadnou stereopsií
Simultánní zrakové vnímání bez fúze
Suprese binokulárního vidění
. 4Poruchy zorného pole
Rozšířená slepá skvrna
Generalizované zúžení zorného pole
Hemianopsie (heteronymní)(homonymní)
Kvadrantová anopsie
Skotom:
. kruhový
. Bjerrumův
. centrální
. prstencový
. 5Nedostatečné barevné vidění
Achromatopsie
Získaný nedostatek barevného vidění
Barvoslepost
Deuteranomálie
Deuteranopie
Protanomálie
Protanopie
Tritanomálie
Tritanopie
Nepatří sem:denní slepota (H53.1)
. 6Šeroslepost
Nepatří sem:způsobená karencí vitaminu A (E50.5)
. 8Jiné poruchy vidění
. 9Porucha vidění NS
H54Poškození zraku včetně slepoty (binokulární nebo monokulární)
Poznámka:Pro definování kategorií zrakových vad je za položkou H54.7 uvedena tabulka.
Nepatří sem:prchavá slepota (G45.3)
. 0Slepota binokulární
Zraková vada kategorií 3‚ 4‚ 5
. 1Těžká zraková vada‚ binokulární
Zraková vada kategorie 2
. 2Středně těžká zraková vada‚ binokulární
Zraková vada kategorie 1
. 3Mírná nebo žádná zraková vada‚ binokulární
Zraková vada kategorie 0
. 4Slepota monokulární
Zraková vada kategorií 3‚ 4‚ 5 u jednoho oka a kategorie 0‚ 1‚ 2 nebo 9 u druhého oka
. 5Těžká zraková vada monokulární
Zraková vada kategorie 2 u jednoho oka a kategorie 0‚ 1 nebo 9 u druhého oka
. 6Mírná zraková vada monokulární
Zraková vada kategorie 1 u jednoho oka a kategorie 0 nebo 9 u druhého oka
. 9Neurčená ztráta zraku (binokulární)
Zraková vada kategorie 9
Poznámka:Níže uvedená tabulka uvádí klasifikaci závažnosti zrakových vad doporučenou závěry
Mezinárodního shromáždění oftalmologů (2002) a doporučení WHO porady pro „Vývoj
standardů pro charakteristiku ztráty zraku a zrakových funkcí” (září 2003). Pro stanovení
zrakového postižení u kódů H54.0H54.3 má být zraková ostrost měřena při
otevřených obou očích s vyznačením korekce‚ je-li třeba. Pro stanovení zrakové vady
u kódů H54.4H54.6 má být zraková ostrost měřena monokulárně s vyznačením
korekce‚ je-li třeba. Jestliže se bere v úvahu rozsah zorného pole‚ pak se pacienti se
zorným polem na lepším oku ne větším než 10 stupňů kolem centrální fixace mají
zařazovat do kategorie 3. Pro monokulární slepotu (H54.4) se tento stupeň ztráty zorného
pole uplatní pro postižené oko.
Termín zraková vada v položce H54 odpovídá kategorii 0 pro mírnou nebo žádnou zrakovou
vadu‚ kategorii 1 pro středně těžké zrakové vady‚ kategorii 2 pro těžké zrakové vady‚
kategorii 3‚ 4 a 5 pro slepotu a kategorii 9 pro neurčené zrakové vady.
Termín slabý zrak (slabozrakost) z předchozí revize byl nahrazen kategoriemi 1 a 2‚
abychom předešli záměně se stavy vyžadujícími péči o slabozraké.
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch