VII. kapitola
NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00–H59)
JINÉ NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H55–H59)
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
Nystagmus:
. NS
. vrozený
. deprivační
. disociovaný
. latentní
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
. 0Funkční vady zornice
. 1Oční bolest
. 8Jiné určené nemoci oka a očních adnex
. 9Nemoci oka a očních adnex NS
H58*Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
. 0*Funkční vady zornice při nemocech zařazených jinde
Argyll–Robertsonův (příznak) nebo zornice‚ syfilitická (A52.1+)
. 1*Poruchy zraku při nemocech zařazených jinde
. 8*Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
Syfilitická okulopatie nezařazená jinde
. vrozená:
  . časná (A50.0+)
  . pozdní (A50.3+)
. časná (sekundární) (A51.4+)
. pozdní (A52.7+)
H59Stavy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde
Nepatří sem:mechanická komplikace:
. nitrooční čočky (T85.2)
. jiných očních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů (T85.3)
. pseudofakie (Z96.1)
. 0Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty
Syndrom dotyku sklivce
Korneální syndrom sklivce
. 8Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech
Chorioretinální jizvy po operaci odchlípení sítnice
Endoftalmitida spojená se vznikem filtračního polštářku
Zánět (infekce) filtračního polštářku vzniklého po operaci
Pooperační infekce filtračního polštářku (blebitis)
. 9Poruchy oka a očních adnex po výkonu NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch