VIII. kapitola
NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
(H60–H95)
Nepatří sem:některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
H60–H62Nemoci zevního ucha
H65–H75Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku
H80–H83Nemoci vnitřního ucha
H90–H95Jiná onemocnění ucha
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
H62*Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H67*Zánět středního ucha [otitis media] při nemocech zařazených jinde
H75*Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H82*Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H94*Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7