VIII. kapitola
NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
(H60–H95)
NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA (H80–H83)
H80Otoskleróza
Patří sem:otospongióza
. 0Otoskleróza postihující oválné okénko‚ neobliterující
. 1Otoskleróza postihující oválné okénko‚ obliterující
. 2Kochleární otoskleróza
Otoskleróza při níž je postiženo:
. pouzdro labyrintu – capsula otica
. okrouhlé okénko
. 8Jiná otoskleróza
. 9Otoskleróza NS
H81Poruchy vestibulární funkce
Nepatří sem:vertigo:
. NS (R42)
. epidemické (A88.1)
. 0Ménierova nemoc
Hydrops labyrintu
Ménierův syndrom nebo závrať
. 1Benigní paroxyzmální závrať [vertigo]
. 2Vestibulární neuronitida
. 3Jiná periferní závrať [vertigo]
Lermoyezův syndrom
Závrať:
. ušní
. ušního původu
. periferní NS
. 4Závrať [vertigo] centrálního původu
Centrální polohový nystagmus
. 8Jiné poruchy vestibulární funkce
. 9Porucha vestibulární funkce NS
Vertiginózní syndrom NS
H82*Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
. 0Zánět labyrintu (labyrintitida)
. 1Píštěl labyrintu
. 2Porucha funkce labyrintu
Hyperreflexie labyrintu
Hyporeflexie
Areflexie
. 3Účinky hluku na vnitřní ucho
Akustické trauma
Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu způsobená hlukem
. 8Jiné určené nemoci vnitřního ucha
. 9Nemoc vnitřního ucha NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch