IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I95–I99)
I95Hypotenze
Nepatří sem:kardiovaskulární kolaps (R57.9)
hypotenzní syndrom matky (O26.5)
zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku NS (R03.1)
. 0Idiopatická hypotenze
. 1Ortostatická hypotenze
Hypotenze posturální
Nepatří sem:neurogenní ortostatická hypotenze [Shyova–Dragerova] (G23.8)
. 2Hypotenze způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiná hypotenze
Chronická hypotenze
. 9Hypotenze NS
I97Stavy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
Nepatří sem:pooperační šok (T81.1)
. 0Postkardiotomický syndrom
. 1Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
Srdeční insuficience následující po operaci srdce nebo způsobené
přítomností srdeční protézy
Selhání srdce
. 2Postmastektomický lymfedém
Elefantiáza způsobené mastektomií
Obliterace (ucpání) mízních cév
. 8Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
. 9Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
I98*Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem:poruchy klasifikované v jiných hvězdičkových položkách v této kapitole
. 0*Kardiovaskulární syfilis
Kardiovaskulární syfilis:
. NS (A52.0+)
. vrozená‚ pozdní (A50.5+)
. 1*Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených
jinde
Kardiovaskulární:
. postižení při Chagasově nemoci (chronické) nezařazené jinde (B57.2+)
. léze při pintě [treponema carateum] (A67.2+)
. 2*Jícnové varixy bez krvácení při nemocech zařazených jinde
Jícnové varixy bez krvácení při:
. jaterních onemocněních (K70–K71+K74.–+)
. schistozomóze (B65.–+)
. 3*Jícnové varixy s krvácením při nemocech zařazených jinde
Jícnové varixy s krvácením při:
. jaterních onemocněních (K70–K71+K74.–+)
. schistozomóze (B65.–+)
. 8*Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
I99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch